Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 19 / 2017

PROTOKÓŁ NR 19/2017

Z POSIEDZENIA

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 23 lutego 2017 r.

 

Stefan Tomczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu wzięła udział Bożena Nowacka, sekretarz powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że z dniem 12.01.2017 r. w życie weszła ustawa z dnia 14.12.2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, szkoły działające na podstawie ustawy o systemie oświaty przekształcą się w nowe typy szkół. Projekt uchwały dotyczy ustalenia planu sieci publicznych szkół:

1) ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.;

2) ponadpodstawowych i szkół specjalnych, z uwzględnieniem klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. oraz warunki przekształcania dotychczasowych gimnazjów w szkoły podstawowe;

3) ponadpodstawowych i szkół specjalnych od 01.09.2019 r.

Dodała, że od 01.09.2017 r. przekształceniu podlegać będą:

1) 6 – letnia szkoła podstawowa w 8 – letnią szkołę podstawową,

2) zasadnicza szkoła zawodowa w branżową szkołę I stopnia,

3) szkoła przysposabiająca do pracy.

Poinformowała, że do szkół ponadgimnazjalnych w 2019 r. wejdą dwa roczniki młodzieży oraz wydłuży się okres nauki w liceum do 4 lat, a w technikum do 5 lat.

Dodała, że uchwała wymaga opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i związków zawodowych oraz, że Rada Powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w terminie do 31.03.2017 r. podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

 

W Pkt Sprawy bieżące i Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Stefan Tomczak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Stefan Tomczak

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 19 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stefan Tomczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.