Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 16 / 2016

 

PROTOKÓŁ NR 16/2016

Z POSIEDZENIA

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 7 listopada 2016 r.

 

Stefan Tomczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu wzięła udział Bożena Nowacka, sekretarz powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2015 / 2016.

3. Omówienie materiałów na XXV sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 07.11.2016 r.

4. Wolne głosy i wnioski.

 

Pkt 2 Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2015 / 2016.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie wyników rekrutacji sekretarz powiatu Bożenę Nowacką.

Bożena Nowacka przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2015 / 2016. Informacja znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem SOR.0002.12.2016.

Bożena Nowacka poinformowała, że nastąpiły zmiany w strukturze placówek oświatowych na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodała, że od kilku lat nabór do szkół ponadgimnazjalnych jest stabilny. Dopowiedziała, że nabór nadal jest wyższy niż liczba gimnazjalistów, ponieważ biorą w nim udział również uczniowie spoza powiatu wrzesińskiego.

Poinformowała, że:

1) w roku szkolnym 2015/2016 dokonano naboru na nowy kierunek kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – technik logistyk. Dodała, że w tej szkole od 3 lat funkcjonuje gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy;

2) w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni było w roku szkolnym 2013/2014 18 oddziałów i 164 uczniów, w 2014/2015 18 oddziałów i 159 uczniów, a w 2015/2016 17 oddziałów i 145 uczniów;

3) w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni w roku szkolnym 2015/2016 powstało Gimnazjum Przysposabiające do Pracy z 1 oddziałem i 8 uczniami;

4) szkoły ponadgimnazjalne w powiecie wrzesińskim otrzymały po 100.000,00 zł na realizację zadań związanych np. z modernizacją i remontem szkół;

5) w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno - Edukacyjno – Wychowawczym „Arka” jest 28 dzieci, a od stycznia 2017 r. będzie w ośrodku 34 dzieci;

6) nieletni, wobec których sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy kierowani są do młodzieżowego ośrodka wychowawczego wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Poinformowała, również o:

1) kształceniu zawodowym i specjalnym;

2) liczbie uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego;

3) wynikach egzaminu maturalnego;

4) osiągnięciach uczniów;

5) przeprowadzonych kontrolach z realizacji zadań oświatowych;

6) stanie zatrudnienia kadry pedagogicznej;

Dodała, że ogółem w roku szkolnym 2015/2016 było zatrudnionych 267 nauczycieli.

7) awansach zawodowych nauczycieli;

8) realizacji Powiatowego Programu Wspierania Edukacji:

a) granty edukacyjne,

b) pomoc materialna;

c) realizowane projekty.

 

Stefan Tomczak zapytał, czy jest dużo nauczycieli zatrudnianych w niepełnym wymiarze pracy.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że ze względu na wysoką liczbę zajęć indywidualnych, dyrektorzy szkół zatrudniają dodatkowych nauczycieli do prowadzenia tych zajęć. Dodała, że są potrzebni specjaliści do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Dopowiedziała, że jest kilkunastu nauczycieli zatrudnionych na niepełnym etacie pracy.

Bożena Nowacka poinformowała, że polityka oświatowa powiatu wrzesińskiego prowadzona jest we właściwy sposób. Dodała, że wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych są na wysokim poziomie.

 

Pkt 7 Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Stefan Tomczak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 

Przewodniczący komisji

/-/ Stefan Tomczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 16 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stefan Tomczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.