Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 24 / 2018

PROTOKÓŁ NR 24/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ,

ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 23 lipca 2018 r.

 

Bogdan Kruk, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność sześciu członków komisji. W posiedzeniu wzięli udział:

  • Jerzy Olejniczak, przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” – Nadzór Wodny we Wrześni,
  • Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.
  3. Spotkanie z przedstawicielem Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” – Nadzór Wodny we Wrześni.
  4. Omówienie materiałów na sesję.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treść porządku obrad.

 

Pkt 3 Spotkanie z przedstawicielem Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” – Nadzór Wodny we Wrześni.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji dotyczących Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” – Nadzór Wodny we Wrześni Jerzego Olejniczaka, przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” – Nadzór Wodny we Wrześni.

Jerzy Olejniczak poinformował, że w oddziale Nadzoru Wodnego we Wrześni można złożyć wniosek o wydanie zgód wodnoprawnych (zgłoszenie wodnoprawne, pozwolenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna) oraz innych decyzji przewidzianych w ustawie (zwolnienie od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych. Dodał, że do zakresu terytorialnego oddziału we Wrześni należą:

1) zlewnia rzeki Wrześnicy:

  • część powiatów: gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, słupeckiego, jarocińskiego,
  • część gmin: Łubowo, Niechanowo, Czerniejewo, Nekla, Września, Miłosław, Kołaczkowo, Pyzdry, Lądek, Zagórów, Żerków;

2) rzeki: Wrześnica, Wrześnica Mała, Kanał Kołaczkowski, Kanał Flisa, Kanał Ulgi.

Mapa stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Jerzy Olejniczak poinformował, że  art. 240 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne przedstawia zadania Wód Polskich, które wykonują Nadzory Wodne, należą do nich m.in.:

1) prowadzą sprawy dotyczące zwolnienia z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

2) współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie zlewni;

3) prowadzą sprawy dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych;

4) przyjmują wnioski o wydanie zgód wodnoprawnych oraz innych decyzji przewidzianych w ustawie;

5) realizują i współdziałają w realizacji działań służących prowadzeniu zrównoważonego gospodarowania wodami;

6) utrzymują i eksploatują urządzenia wodne będące własnością Skarbu Państwa;

7) zapewniają sygnalizację o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych;

8) zapewniają należyty stan techniczny, obsługi i bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych będących własnością Skarbu Państwa;

9) dokonują odczytu wskazań przyrządów pomiarowych (od 2021 r.)

 

Pkt 4 Omówienie materiałów na sesję.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie materiałów na XLVI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego Kamila Perlika, naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformował, że porządkiem obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego objęte są następujące projekty uchwał:

1) w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

2) w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Wrzesińskiego;

3) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego;

4) w sprawie obniżenia wynagrodzenia Starosty Wrzesińskiego;

5) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Bogdan Kruk

 

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 24 / 2018)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.