Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 19 / 2017

PROTOKÓŁ NR 19/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ,

ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 6 listopada 2017 r.

 

Bogdan Kruk, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu wzięli udział:

1) Romuald Juściński, Powiatowy Lekarz Weterynarii;

2) Bożena Nowacka, sekretarz Powiatu Wrzesińskiego;

3) Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich”.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w powiecie.

4. Omówienie materiałów na XXXVII sesję Rady Powiatu.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treść porządku obrad.

 

Pkt 3 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w powiecie.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji Romualda Juścińskiego, Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Romuald Juściński poinformował, że nie udało zlikwidować się afrykańskiego pomoru świń (ASF) i ptasiej grypy. Dodał, że choroby nadal się rozwijają. Poinformował, że ptasia grypa w połowie stycznia 2017 r. wystąpiła na terenie województwa wielkopolskiego: w powiecie ostrzeszowskim (6 przypadków), w powiecie ostrowskim (4 przypadki), w powiecie poznańskim i nowotomyskim (3 przypadki). Dodał, że była zwalczana przy użyciu sił i środków, przy udziale starostw i instytucji (straży pożarnej, policji, służb drogowych, weterynarii). Dopowiedział, że nie ma na to odpowiedniego lekarstwa, jedyną metodą jest zabicie, utylizacja zwłok, paszy i ściółki. Jest to związane z wysokimi kosztami pochodzącymi z budżetu państwa. Poinformował, że w związku z okresem jesienno - zimowym trwa wzmożona migracja ptaków. Dodał, że według ornitologów i naukowców migracja ptaków z Azji, ze wschodu na zachód spowodowała, że środowisko ptaków dzikich jest roznosicielem wirusa. Dopowiedział,  że jeżeli wirus ptasiej grypy wystąpi w pojedynczej jednostce, to zaczyna powodować masowe zachorowania i zgony. Poinformował, że w przyszłych latach wirus ten będzie niegroźny, ponieważ osobniki zaczynają stawać się odporne.

Dodał, że Główny Inspektorat Weterynarii sugeruje organizowanie spotkań z odpowiednimi służbami (policją, strażą), aby w przypadku wystąpienia choroby umieć podjąć określone działania w danej sytuacji. Dopowiedział, że Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii podlega tzw. powiatowy zespół kryzysowy, przy którym istnieją następujące zespoły do: spraw diagnostyki, analizy, spraw perlustracji terenu, postawienia pierwszej diagnozy i wyceny. Poinformował, że jest powołana również komisja w skład, której wchodzi Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz dwóch wskazanych przez danego wójta lub burmistrza rzeczoznawców. Dodał, że w przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby komisja zobowiązana jest organizować kontrole ruchu pieszego i kołowego, natomiast zespół drogowy zapewnia zamknięcie dróg. Do burmistrza, wójta gminy należy oznakowanie terenu i ogniska choroby. Policja zapewnia objazdy na drogach, a straż pożarna sprawuje nadzór nad założeniem mat dezynfekcyjnych wokół ogniska na drogach, biorą również udział przy dezynfekcji, oczyszczaniu kurników i obiektów, które są gazowane tynkiem węgla. Strażacy wchodzą do pomieszczeń z odpowiednim miernikiem, który wskazuje, czy istnieje jeszcze zagrożenie, i czy osoby mogą wejść do środka. Dodał, że jest to duże przedsięwzięcie, w którym udział biorą wszystkie służby łącznie z meteorologią, która zobowiązana jest informować na bieżąco o pogodzie, aby stwierdzić, które gospodarstwa mogą zostać narażone na wystąpienie wirusa. Dopowiedział, że choroba  może być przenoszona nawet z kropelkami mgły.

Romuald Juściński poinformował, że w powyższy sposób odbywa się zwalczanie chorób zakaźnych, w tym również afrykańskiego pomoru świń, który występuje na terenie Polski Wschodniej (na początku ograniczał się tylko do województwa podlaskiego, a teraz także występuje w województwie lubelskim i mazowieckim). Dodał, że od początku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w Polsce (od dnia 17.02.2014 r.) do dnia 28.06.2017 r. stwierdzono 40 ognisk tej choroby, a na ten moment jest już 120 ognisk afrykańskiego pomoru świń. Dopowiedział, że największym powodem rozprzestrzeniania choroby jest transport zwierząt. Dodał, że ludzie nie słuchają apeli, zaleceń i w związku z tym 38% roznoszonych zakażeń spowodowanych jest transportem zwierząt w nieodpowiednich warunkach, a przede wszystkim w transporcie zakazanym. Dopowiedział, że afrykański pomór świń nie stanowi zagrożenia dla życia ludzi. Kolejnym powodem występowania wirusa jest pokątne zabijanie i wyrzucanie odpadów, które są roznoszone przez zwierzęta. Poinformował, że jest duże niebezpieczeństwo dla województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego, ponieważ występuje w nich duża koncentracja produkcji świń.

Przewodniczący komisji zapytał, ile jest świń w wymienionych wyżej województwach w skali kraju.

Romuald Juściński odpowiedział, że w województwie wielkopolskim jest około 30% w skali krajowej. Dodał, że najwięcej świń jest w województwie wielkopolskim, kujawsko – pomorskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Poinformował, że w województwie wielkopolskim występuję 27.000 dzików, w województwie zachodniopomorskim 36.000 dzików, w województwie dolnośląskim około 27.000 dzików i w województwie kujawsko – pomorskim 23.000 dzików. Dodał, że są to zwierzęta, które stale wędrują i roznoszą choroby. Dopowiedział, że przyjmuje się, iż na 2 km powinien być jeden dzik, wtedy byłoby bezpiecznie, natomiast jest 5 dzików na 2 km. Poinformował, że myśliwi nie chcą strzelać.  Dodał, że jest wiele dzików, ponieważ zmieniły się warunki rolne, uprawiane jest dużo kukurydzy, która jest chętnie zjadana przez dziki. Dopowiedział, że do niedawna prosiły się dziki raz do roku, teraz 2 – 3 razy do roku, dlatego, że są dobrze odżywione i nie są płoszone.

Radny Krzysztof Strużyński poinformował, że powstały stowarzyszenia, które protestują przeciwko polowaniu na zwierzęta.

Romuald Juściński dodał, że Minister zapowiedział strzelanie do dzików wśród autostrad. W powiatach, przez które przebiegają autostrady A2 i A4 Powiatowi Lekarze Weterynarii wydadzą rozporządzenia nakazujące Polskiemu Związkowi Łowieckiemu oraz zrzeszonym w nim myśliwym, odstrzał sanitarny dzików w pasie 25 - 35 km po obu stronach jezdni. Dodał, że w województwie wielkopolskim przeznaczono na to zadanie kwotę 10.000,00 zł, m.in. dlatego, aby dziki nie zbliżały się do ciągów komunikacyjnych.

Przewodniczący komisji zapytał, czy w powiecie wrzesińskim występują m.in. takie choroby jak: bruceloza czy gruźlica.

Romuald Juściński odpowiedział, że z brucelozą i gruźlicą nie ma już problemu, jednak cały czas są monitorowane te choroby. Poinformował, że kiedyś badano 100% stad w roku. W powicie wrzesińskim jest 16.000 sztuk bydła i około 90.000 sztuk świń. Dodał, że Unia Europejska uznała, iż decyzją Komisji Europejskiej brak brucelozy i białaczki, w związku z tym badane jest tylko 25% stad w roku. Dopowiedział, że dziś występuje nowa choroba, która pochodzi z południa i dotyczy bydła. Jest to wirusowa choroba i objawia się tym, że krowy lub jałówki rodzą młode cielęta słabe lub martwe, albo takie, które zdechną lub słabo się rozwijają. Poinformował, że z południa przyszła również choroba, która związana jest z ociepleniem klimatu, a roznosicielami tego wirusa są owady kujące, które też stamtąd przylatują. Dodał, że kolejną nową chorobą jest gorączka Zachodniego Nilu, która w tej chwili jest na terenie Grecji, kiedyś była tylko w Afryce. Przenoszona jest przez ptaki, owady kłujące. Choroba ta przenosi się również na ludzi. Dopowiedział, że również występuje zakaźna choroba koni, a także ospa.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, ile w powiecie wrzesińskim jest koni.

Romuald Juściński odpowiedział, że w powiecie wrzesińskim jest ponad 100 koni. Dodał, że we Wrześni jest około 40 koni, w Nekli jest ponad 30 koni, a w pozostałych gminach występują pojedyncze konie.

Przewodniczący komisji zapytał, czy utylizacja polega na spaleniu czy przetwarzaniu w wysokiej temperaturze.

Romuald Juściński odpowiedział, że utylizacja polega na spaleniu lub utworzeniu mączki, a następnie na spaleniu mączki.

Przewodniczący komisji zapytał, czy na targowiskach na terenie powiatu wrzesińskiego odbywa się handel zwierzętami.

Romuald Juściński odpowiedział, że handluje się jeszcze zwierzętami, a weterynarze, którzy przybywają na targowisko we Wrześni wymagają pełnej dokumentacji od sprzedających zwierzęta.

Krzysztof Strużyński dodał, że na targowisku w Zagórowie odbywa się handel zwierzętami.

Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich” zapytał, czy jest jakieś realne zagrożenie na terenie powiatu wrzesińskiego m.in. afrykańskim pomorem świń i ptasią grypą.

Romuald Juściński odpowiedział, że zagrożenie występuje cały czas na terenie całej Polski. Poinformował, że przed każdym wjazdem do gospodarstwa muszą być maty dezynfekcyjne, zapobiegające przywiezienia wirusa na kołach środka transportu, a także środki higieny. Dodał, że w przypadku ptasiej grypy stosowane są te same środki. Dopowiedział, że mimo, iż stosowana była odzież ochronna, środki dezynfekcyjne, ochronne, maty dezynfekcyjne i gospodarstwa były zamknięte, to i tak ptasia grypa wystąpiła. Poinformował, że przyczyną tego są dzikie kaczki, które przesiadują na słomie, ściółce, na której występuje wirus. Dodał, że w związku z tym, rolnicy wiedzą, że słomę należy przechowywać pod zadaszeniem i w oddali od oczek wodnych i stawów. Dopowiedział, że zaprasza hodowców do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrześni na szkolenia. Poinformował, że co jakiś czas odpowiednia osoba odwiedza komercyjnych hodowców, w celu przeprowadzenia rozmowy o zagrożeniach i przypomnieniu o procedurach hodowli. Dodał, że rolnik może uzyskać odszkodowanie, ale w przypadku, kiedy nie spełni odpowiednich kryteriów np. nie ma maty dezynfekcyjnej przed wjazdem do gospodarstwa, czy nie zachowuje środków higieny, nie otrzyma odszkodowania.

Przewodniczący komisji zapytał, w jakiej odległości likwiduje się świnie, kiedy zostanie wykryty afrykański pomór świń.

Romuald Juściński odpowiedział, że wokół ogniska wystąpienia afrykańskiego pomoru świń wyznacza się obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km i obszar zagrożony sięgający co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony. Dodał, że teren, na którym wystąpiło ognisko choroby jest zabezpieczone, aż do czasu zwalczenia choroby. Następnie w promilu 10 km przeprowadzane są analizy, lekarze spisują zwierzęta, przeprowadzają badania i kontrole, a także przeprowadzają wywiady z właścicielami, czy zauważają jakieś zmiany.

Przewodniczący komisji zapytał ile trwa monitoring zagrożonego terenu.

Romuald Juściński odpowiedział, że aż do zwalczenia choroby, około 2 – 3 tygodni.

Krzysztof Strużyński dodał, że istnieje obawa, iż niektórzy gospodarze nielegalnie jeszcze handlują zwierzętami. Zapytał, czy w powiecie wrzesińskim były jakieś zagrożenia wymienionych wyżej chorób.

Romuald Juściński odpowiedział, że choroba wystąpiła w Środzie Wielkopolskiej, a dnia 24.11.2017 r. w Wągrowcu stwierdzono ptasią grypę.

 

Pkt 4 Omówienie materiałów na XXXVII sesję Rady Powiatu.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie materiałów na XXXVII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego Bożenę Nowacką, sekretarza powiatu wrzesińskiego.

Bożena Nowacka poinformowała, że na sesji zostanie przedstawiona informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego za rok szkolny 2016/2017.

Przedstawiła treści projektów uchwał Rady Powiatu objęte porządkiem obrad sesji:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej;

Bożena Nowacka dodała, że dokonuje się przeniesienia środków finansowych między zadaniami z rehabilitacji zawodowej, a rehabilitacji społecznej.

2) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji;

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Stefana Tomczaka, w jego miejsce wstępuje radna Halina Kotyk na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 27 września 2017 r.

3) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji;

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Stefana Tomczaka, który był przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki należy wybrać nowego przewodniczącego w/w Komisji.

4) w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”;

5) w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”;

Bożena Nowacka poinformowała, że 53 szpitale w Województwie Wielkopolskim przystąpiły do realizacji w/w projektu. Powiat Wrzesiński, Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. i Województwo Wielkopolskie zawarli trójstronną Umowę Partnerską.

 

Przewodniczący komisji dodał, że oddział udarowy przestał funkcjonować w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Zapytał, czy oddział udarowy zostanie przywrócony.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że warunkiem funkcjonowania oddziału udarowego jest zatrudnienie 5 neurologów. Z przeprowadzonych rozmów, wynika, że będzie trudno znaleźć neurologów, którzy będą zainteresowani pracą na cały etat. Dodała, że oddział udarowy nie został objęty programem sieci szpitali. Dopowiedziała, że można się starać w trybie konkursowym o dofinansowanie oddziału, który nie został objęty programem. Poinformowała, że pacjenci z powiatu wrzesińskiego przewożeni są do innych szpitali, w których również nie zawsze może znaleźć się dla nich miejsce. Dodała, że do sieci szpitali wchodzą oddziały, które miały podpisane kontrakty na 2 lata przed wejściem do sieci szpitali. Dopowiedziała, że Szpital Powiatowy we Wrześni nie miał w ciągu ostatnich 2 lat kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie oddziału udarowego.

6) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku;

7) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2018 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu;

Bożena Nowacka poinformowała, że Rada Powiatu jest zobowiązana co roku do ustalania wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych, a także za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu. Dodała, że wysokość opłat została ustalona w wysokości maksymalnych stawek opłat wskazanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20.07.2017 r. Dopowiedziała, że w zeszłym roku takiego zdarzenia nie było.

8) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Grzymysławicach stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego;

9) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni;

Bożena Nowacka poinformowała, że z przeprowadzonych rozmów wyniknęło zapotrzebowanie na utworzenie szkoły muzycznej. Dodała, że będzie to nieodpłatna państwowa szkoła muzyczna. Dopowiedziała, że szkoła muzyczna jest placówką artystyczną, prowadzącą przez Ministra Kultury, któremu należy przedstawić argumenty, iż powiat jest w stanie taką szkołę poprowadzić. Następnie będzie można zawrzeć porozumienie z ministrem, który przekaże powiatowi realizację zadania w postaci prowadzenia szkoły muzycznej I stopnia. Poinformowała, że zajęcia odbywałyby się w budynku przy ul. Leśnej 10, gdzie powstaje Zespół Szkół Specjalnych. Dodała, że będzie to szkoła kształcąca tylko muzycznie, zajęcia będą odbywać się w godzinach popołudniowych. Dopowiedziała, że jako szkoła państwowa otrzyma subwencję. Poinformowała, że zajęcia będą odbywać się w cyklu 4 i 6-letnim. Szkoła w cyklu 6 - letnim jest dla dzieci od 6 roku życia, a w cyklu 4 - letnim dla dzieci od 10 roku życia. Dodała, że jeżeli Rada Powiatu wyrazi zgodę na to zadanie, zostaną przygotowane ankiety, które zostaną rozdane w przedszkolach, aby sprawdzić, jakie będzie zainteresowanie.

 

Krzysztof Strużyński zapytał, czy kadra dla szkoły muzycznej jest zapewniona.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że Pani Kucza, która prowadzi dziś szkołę muzyczną niepubliczną. Dodała, że ta Pani jest zainteresowana współpracą i posiada również nauczycieli muzyki, którzy również wyrazili zainteresowanie pracą. Dopowiedziała, że posiadane jest kilka instrumentów muzycznych.

Filip Biernat zapytał, jakie jest zainteresowanie szkołą muzyczną.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że z przeprowadzonych rozmów przez Panią Kuczę swoje zainteresowanie wyraziło około 200 osób. Dodała, że informacja będzie kierowana do przedszkoli.

Filip Biernat zapytał, czy był jakiś głos sprzeciwu z innych szkół muzycznych niepublicznych, iż nie podoba się im pomysł utworzenia publicznej szkoły muzycznej.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że szkołę muzyczną niepubliczną prowadzi Pani Kucza, która próbowała w porozumieniu z samorządem uzyskać w ministerstwie pozwolenie na przekształcenie szkoły niepublicznej w szkołę publiczną.

Filip Biernat zapytał, czy są już znane wstępne koszty na realizację tego zadania.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że powiat w styczniu otrzyma subwencję. Dodała, że o środki finansowe na wzrost zadań można zwrócić się do rezerwy subwencyjnej, do której powiat będzie się zwracał. Dopowiedziała, że koszt pracy od września do grudnia został oszacowany na kwotę około 100.000,00 zł.

Krzysztof Strużyński zapytał, czy zapewniony jest sprzęt muzyczny.

Bożena Nowacka poinformowała, że powiat posiada wstępną umowę z Panią Kuczą, iż w pierwszym roku wypożyczy część sprzętu ze swojej szkoły.

Radny Przemysław Kuczora zapytał, od kiedy zacznie funkcjonować szkoła muzyczna.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że szkoła muzyczna zacznie funkcjonować od 01.09.2018 r.

Krzysztof Strużyński dodał, że wskaźnik subwencji w wysokości 1,5 nie jest zbyt wysoki.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że jest to subwencja podstawowa na jednego ucznia, który realizuje 36 godzin tygodniowo. Dodała, że szkoła muzyczna jest wstanie utrzymać się z subwencji.

10) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni;

Bożena Nowacka poinformowała, że w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni prowadzone jest wczesne wspomaganie, czyli pracują tam specjaliści z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. Dodała, że zrodził się pomysł zaproponowania rodzicom kontynuacji nauki w przedszkolu specjalnym. Dopowiedziała, że na dziś nie ma przedszkola specjalnego publicznego. Poinformowała, że jest coraz więcej dzieci z większymi niepełnosprawnościami i niepełnosprawnością sprzężoną. Dodała, że prowadzenie szkół specjalnych jest zadaniem powiatu, natomiast przedszkoli w tym specjalnych, jest zadaniem gminy. Dopowiedziała, że jeśli Rada Powiatu wyrazi zgodę na utworzenie Przedszkola Specjalnego we Wrześni to powiat będzie wnioskował do Rady Gminy Września o wyrażenie zgody i na powierzenie przez gminę zadania w postaci prowadzenia przedszkola specjalnego. Poinformowała, że przedszkole specjalne zacznie funkcjonować od dnia 01.09.2018 r.

 

11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni;

12) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy we Wrześni w Szkolę Specjalną Przysposabiającą do Pracy we Wrześni;

13) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 we Wrześni;

14) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 we Wrześni;

15) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 we Wrześni w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia nr 3 we Wrześni;

16) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowani;

17) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

18) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Bogdan Kruk

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 19 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogdan Kruk
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:56

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.