Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 15 / 2017

PROTOKÓŁ NR 15/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ,

ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 18 stycznia 2017 r.

 

Bogdan Kruk , przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za 2016 rok.

4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli proponowany porządek obrad.

 

Pkt 3 Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za 2016 rok.

Przewodniczący komisji przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za 2016 rok, które stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, czy po wizji lokalnej, którą odbyła komisja zostały poczynione zadania dotyczące poprawy stanu na drogach powiatowych.

Radny Mirosław Balicki dodał, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027 uwzględnione zostało wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901 Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórów" – kwota 10.000,00 zł.

Waldemar Bartkowiak dopowiedział, że brakuje pisemnych potwierdzeń co zostało wykonane na drogach powiatowych.

Bogdan Kruk poinformował, że składane wnioski na posiedzeniach komisji będą sporządzane w formie pisemnej i kierowane do Zarządu Powiatu.

Członkowie komisji zaakceptowali jednomyślnie sprawozdanie z działalności komisji za 2016 rok.

 

Pkt 4 Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok.

Przewodniczący komisji zaprezentował plan pracy komisji, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radny Przemysław Kuczora zaproponował, aby do planu pracy komisji wprowadzić również ocenę stanu przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej.

Przewodniczący komisji poinformował, że w II kwartale planu pracy komisji zostanie umieszczony punkt: Ocena stanu dróg po zimie i przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej (objazd).

Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie roczny plan pracy komisji na 2017 rok.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Bogdan Kruk

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 15 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogdan Kruk
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:56

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.