Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 22 / 2020

PROTOKÓŁ NR 22/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 9 grudnia 2020 r.

 

Przewodniczący komisji Mikołaj Kubiaczyk otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków komisji, w składzie: Mikołaj Kubiaczyk, Maciej Handkiewicz, Grzegorz Trocha i Henryka Waligóra, co stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do proponowanego porządku posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Opracowanie projektów uchwał Rady dotyczących:

1) przebudowy drogi powiatowej na odcinku Sokołowo – Słomowo – Słomówko,

2) przebudowy drogi powiatowej o przebiegu Zasutowo – Podstolice – Mała Górka i budowy chodnika w miejscowości Podstolice.

4. Sprawozdanie z działalności komisji w 2020 r.

5. Sprawy bieżące.

6. Zakończenie.

 

Pkt 3.2 Opracowanie projektu uchwały Rady dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Sokołowo – Słomowo – Słomówko.

Postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie zostało przeprowadzone na posiedzeniu komisji w dniu 1 grudnia 2020 r.

Szczegóły w protokole nr 21/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zgodnie z § 91 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. członkowie komisji opracowali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Uwzględniając postulaty zgłoszone przez mieszkańców:

1) bardzo zły stan techniczny nawierzchni drogowej (koleiny, ubytki w nawierzchni),

2) nienormatywną szerokość pasa drogowego,

3) natężony ruch pojazdów

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała za zasadną petycję dotyczącą przebudowy drogi powiatowej nr 2937P Sokołowo – Słomowo – Słomówko. Członkowie komisji stwierdzili, że wykonanie przebudowy drogi jest uzasadnione przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych, gdyż powiat wrzesiński posiada opracowaną dokumentację techniczną.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Projekt uchwały Rady został przekazany przewodniczącemu Rady.

 

Pkt 3.2 Opracowanie projektu uchwały Rady dotyczącego przebudowy drogi powiatowej o przebiegu Zasutowo – Podstolice – Mała Górka i budowy chodnika w miejscowości Podstolice.

Postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie zostało przeprowadzone na posiedzeniu komisji w dniu 1 grudnia 2020 r.

Szczegóły w protokole nr 21/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zgodnie z § 91 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego członkowie komisji opracowali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uwzględniła postulaty zgłoszone w petycji:

1) zły stan techniczny nawierzchni drogowej,

2) brak wydzielonego pasa dla ruchu pieszych,

3) rosnącą liczbę mieszkańców miejscowości Podstolice,

4) duże natężenie ruchu drogowego

i na tej podstawie uznała za zasadną petycję dotyczącą przebudowy drogi powiatowej nr 2932P Zasutowo – Podstolice – Mała Górka w miejscowości Podstolice. Komisja rekomendowała etapowanie realizacji inwestycji uznając za priorytetowe wykonanie naprawy nawierzchni drogowej w miejscowości Podstolice. Wybudowanie chodnika na wskazanym w petycji odcinku drogi jest uzależnione od czynników technicznych, których określenie będzie możliwe na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Projekt uchwały Rady został przekazany przewodniczącemu Rady.

 

Pkt 4 Sprawozdanie z działalności komisji w 2020 r.

Mikołaj Kubiaczyk podsumował pracę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 r. Poinformował, że komisja rozpatrzyła cztery petycje mieszkańców powiatu wrzesińskiego w sprawie przebudowy dróg powiatowych w miejscowościach: Marzenin, Gąsiorowo, Słomowo i Podstolice uznając je za zasadne. Dodał, że petycja dotycząca podjęcia działań zmierzających do zmiany lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki w miejscowości Chociczka została przekazana według właściwości.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła jednomyślnie sprawozdanie z działalności za 2020 rok.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 

Przewodniczący komisji

Mikołaj Kubiaczyk

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 22 / 2020)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mikołaj Kubiaczyk
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2021-02-02 08:17

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.