Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 7 / 2019

PROTOKÓŁ NR 7/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 7 października 2019 r.

 

Przewodniczący komisji Mikołaj Kubiaczyk otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczył Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich”. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do proponowanego porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 4. Zapoznanie się z ochroną danych osobowych w sprawach rozpatrywanych przez komisję i Radę Powiatu.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zakończenie.

 

Pkt 3 Rozpatrzenie petycji w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Przewodniczący komisji odczytał treść petycji przekazanej w dniu 31 lipca 2019 r. przez pana Konrada Cezarego Łakomego z postulatami:

 1. wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów zgodnej z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w publikacji pt. „Korupcja polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych”,
 2. opublikowania treści polityki w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego,
 3. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie polityki,
 4. wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń,
 5. ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie polityki.

Zaznaczył, że podmiot wnoszący petycję w piśmie przesłanym w dniu 21 sierpnia 2019 r., wyjaśnił, iż stosownie do rekomendacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, polityka zarządzania konfliktem interesów powinna się odnosić do radnych powiatowych.

Następnie przewodniczący komisji przedstawił stanowisko radcy prawnego, z którego wynika, że przepisy prawa nie obligują radnych do wprowadzenia takiej polityki, a rekomendacje Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanowią jedynie wskazówki, instrukcje dla przedstawicieli organów władzy publicznej, którzy są wybierani w wyborach powszechnych.

Przewodniczący komisji podkreślił, że obowiązki i sposób postępowania radnego określają przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Grzegorz Trocha, członek komisji zauważył, że podmiot wnoszący petycję nie sprecyzował, w jakim zakresie przedmiotowy dokument powinien być opracowany. Zaznaczył, że przywoływanie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym w kolejnym, jedynie inaczej nazwanym dokumencie, nie znajduje uzasadnienia.

Paweł Skrzypczak, członek komisji zauważył, że podmiot składający petycję wyjaśnił, iż adresatem omawianej polityki powinni być radni. Zaznaczył, że w tej sytuacji taki dokument powinien być opracowany dla radnych, a nie tworzony przez nich samych. Podkreślił, że sposób postępowania radnego w określonych sytuacjach został opisany w ustawie i nie istnieje konieczność jego przywoływania w nowym dokumencie.

Maciej Handkiewicz, członek komisji zauważył, że wskazówki przedstawione w przywołanej publikacji stanowią zbiór tzw. „dobrych praktyk” dla przedstawicieli władzy publicznej. Wnioskował o udostępnienie linku do publikacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie:

 1. uznała petycję za niezasadną, gdyż obowiązujące przepisy prawa regulują w sposób wystarczający kwestie dotyczące ewentualnego występowania konfliktu interesów radnych powiatowych i nie obligują do wprowadzenia takiej polityki,
 2. uznała, że publikacja pt. „Korupcja polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych” stanowi jedynie zbiór tzw. „dobrych praktyk” dla przedstawicieli władzy publicznej,
 3. rekomenduje udostępnienie linku do publikacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 4 Zapoznanie się z ochroną danych osobowych w sprawach rozpatrywanych przez komisję i Radę Powiatu.

Kamil Perlik, inspektor ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni poinformował, że:

 1. przepisy ustawy o ochronie danych osobowych funkcjonują od 1997 r., ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązuje od maja 2018 r. i jest mniej precyzyjne,
 2. imię i nazwisko nie jest daną osobową,
 3. im więcej cech zostanie podanych, tym większe prawdopodobieństwo zidentyfikowania osoby,
 4. filary RODO stanowią: legalność, świadomość, ograniczenie celu, minimalizacja danych, prawidłowość, ograniczenie przechowywania, integralność i poufność,
 5. w przypadku braku zgody skarżącego lub podmiotu składającego petycję na przetwarzanie danych i ich upublicznienie, dane te muszą być zanonimizowane np. przy odczytywaniu treści uchwały na sesji czy publikowaniu protokołu z posiedzenia, szczególnie w trakcie transmisji sesji na żywo lub w przypadku udziału osób nieupoważnionych do przetwarzania tych danych.

Kamil Perlik udzielił odpowiedzi na pytania zgłaszane przez członków komisji.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Mikołaj Kubiaczyk

drukuj (Protokół nr 7 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mikołaj Kubiaczyk
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-11-25 10:06

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.