Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 9 / 2019

PROTOKÓŁ NR 9/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 28 października 2019 r.

 

Przewodniczący komisji Mikołaj Kubiaczyk otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczył Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich”. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do proponowanego porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Górne Grądy – Anielewo.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zakończenie.

 

Pkt 3 Opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Górne Grądy – Anielewo.

Zgodnie z § 91 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego, przyjętego uchwałą nr 318/XLIX/2018 Rady z dnia 25 października 2018 r., Komisja Skarg, Wniosków i Petycji opracowała projekt uchwały dotyczący petycji w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2903P Ciemierów Kolonia – granica powiatu – Anielewo na odcinku Górne Grądy – Anielewo, w którym rekomenduje jej pozytywne rozpatrzenie. Postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie zostało przeprowadzone przez komisję na posiedzeniu w dniu 14 października 2019 r.

Z uwagi na brak środków finansowych na realizację tej inwestycji drogowej w bieżącym roku, członkowie komisji uznali, że:

 1. wykonanie modernizacji drogi zostanie przedstawione jako propozycja do projektu budżetu w następnych latach,
 2. na drodze powinny być wykonywane systematycznie prace związane z wyrównywaniem jej gruntowej nawierzchni, uzupełnianiem ubytków i wykaszaniem zarastających poboczy.

Projekt uchwały Rady wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Stosownie do § 91 ust. 3 Statutu Powiatu Wrzesińskiego projekt uchwały został przekazany przewodniczącemu Rady.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku drogi powiatowej Górne Grady – Anielewo wystąpiła do zarządcy drogi o systematyczne uzupełnianie kruszywem ubytków nawierzchni drogi w ramach bieżącego jej utrzymania. Pismem z dnia 4 listopada 2019 r. zarządca drogi poinformował, że nierówności na drodze są niwelowane podczas pracy równiarki, a większe zaniżenia są według potrzeb uzupełnianie kruszywem i odpowiednio profilowane.

Korespondencja w przedmiotowej sprawie jest prowadzona pod nr SOR.0005.8.2019 w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

Mikołaj Kubiaczyk

 

drukuj (Protokół nr 9 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mikołaj Kubiaczyk
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-11-25 10:16

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.