Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 15 / 2020

PROTOKÓŁ NR 15/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 13 lipca 2020 r.

 

Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków komisji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok.
 4. Opinia o wykonaniu budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok.
 5. Wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego absolutorium z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zakończenie.

 Z uwagi na brak wniosków o zmianę porządku, przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów.

 

Pkt 3 Przyjęcie protokołu z kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok.

 

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół z kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok.

Protokół stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Protokół został przekazany kierownikowi kontrolowanej jednostki.

 

Pkt 4 Opinia o wykonaniu budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok.

Pkt 5 Wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego absolutorium z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok.

 

Komisja Rewizyjna przeanalizowała w toku czynności kontrolnych wykonanie budżetu w zakresie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności dokumentacji przedłożonej do kontroli.

 

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Komisja Rewizyjna opracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok, do której załączyła opinię o wykonaniu budżetu.

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

W głosowaniu nad wnioskiem wzięło udział czterech członków Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna oddała 4 głosy „za” przyjęciem wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2019 rok, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Przewodniczący komisji poinformował, że ww. wniosek wraz z opinią zostaną przekazane przewodniczącemu Rady, a następnie przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.

 

 

Przewodniczący komisji

Jarosław Czyż

 

drukuj (Protokół nr 15 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Czyż
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-02-01 12:26

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.