Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 60 / 2017

PROTOKÓŁ NR 60/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 23 listopada 2017 r.

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Kontynuacja kontroli realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego na lata 2013 – 2032”.

4. Sprawy bieżące.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Komisja Rewizyjna kontynuowała kontrolę realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego na lata 2013 – 2032”.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do sporządzonego protokołu kontroli, co potwierdzili podpisami pod jego treścią.

Protokół kontroli realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego na lata 2013 – 2032” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Pkt 4

Przewodnicząca komisji poinformowała, że w związku z brakiem odpowiedzi na pismo z dnia 25.10.2017 r. dotyczące prośby o udzielenie szczegółowej informacji o przebiegu zdarzenia z dnia 22.06.2017 r., które miało miejsce w Szpitalu Powiatowym we Wrześni i sposobie załatwienia skargi, starosta dnia 07.12.2017 r. skierował kolejne pismo do szpitala. Dodała, że dnia 12.12.2017 r. wpłynęła odpowiedź ze Szpitala Powiatowego we Wrześni, z której treścią zapoznała radnych.

Odpowiedź znajdują się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.1510.5.2017.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z udzieloną odpowiedzią. Wyraża stanowisko, iż odpowiedź ma charakter ogólnikowy, brak w niej odniesienia do zarzutów zawartych w skardze. Zdaniem komisji nie wypełnia ono dyspozycji zawartej w art. 238 kpa.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji

2. /-/ Czesław Borkowski

3. /-/ Przemysław Hirschfeld

4. /-/ Halina Kotyk

5. /-/ Przemysław Kuczora

6. /-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

 

 

 

drukuj (Protokół nr 60 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.