Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 54 / 2017

PROTOKÓŁ NR 54/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 14 września 2017 r.

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Elżbieta Staszak – Małecka, Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Kontrola realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

4. Sprawy bieżące.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Maria Taciak poinformowała, że od 01.01.2001 r. Rzecznikiem Praw Konsumentów jest Elżbieta Staszak – Małecka.

Przewodnicząca Komisji poinformowała zebranych, że na dzisiejszym posiedzeniu przeprowadzona zostanie kontrola realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Z uwagi na zakres kontroli zapoznała zebranych z treścią § 32 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni przyjętego uchwałą nr 282/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. Ponadto poinformowała, że kwestie ochrony praw konsumentów oraz zadań dla rzecznika uregulowane zostały: w art. 37 do 42 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Ponadto wskazała, że do zadań powiatu zgodnie z ustawą z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym należy wykonywanie ochrony praw konsumenta (art. 4 ust 1 pkt. 18 ustawy).

Obecna na posiedzeniu Elżbieta Staszak – Małecka, Powiatowy Rzecznik Konsumentów przedstawiła sprawozdanie z działalności za okres objęty kontrolą umożliwiające przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie:

1) zapewnienia konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,

2) wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,

3) składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

4) współdziałania z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,

5) udzielania obywatelom także w innych formach pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów,

6) składania staroście sprawozdań ze swej działalności za rok miniony.

Sprawozdanie, o którym mowa, jak i pismo informujące o zakresie kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

 

Członkowie komisji zapoznali się z dokumentami przedłożonymi przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do sporządzonego protokołu kontroli, co potwierdzili podpisami pod jego treścią.

Protokół kontroli realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji uzgodnili, że na początku października 2017 r. zostanie przeprowadzona kontrola realizacji Zarządzenia nr 27/2016 Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni za okres od stycznia do czerwca 2017 roku.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji

2. /-/ Czesław Borkowski

3. /-/ Przemysław Hirschfeld

4. /-/ Przemysław Kuczora

5. /-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 54 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.