Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 46 / 2017

PROTOKÓŁ NR 46/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 3 kwietnia 2017 r.

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność sześciu członków komisji. W posiedzeniu, które ze względu na jego tematykę odbyło się w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, uczestniczyli również Włodzimierz Wawrzyniak, dyrektor szkoły i Mariola Ciesielczyk, główna księgowa. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w 2016 r.
 4. Sprawy bieżące.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Mariola Ciesielczyk, główna księgowa przedstawiła dokumenty umożliwiające przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie:

 1. informacji o stanie zatrudnienia pracowników i procentowym udziale
  w kosztach funkcjonowania internatu;
 2. planu finansowego (stan początkowy i zmiany);
 3. informacji o jednostkowej stawce pobytu uczniów w internacie;
 4. informacji o wpływie z opłat wnoszonych przez uczniów i sposobie ich wydatkowania;
 5. informacji o wysokości przyznanej subwencji oświatowej na funkcjonowanie internatu;
 6. informacji o zakupach poczynionych na wyposażenie internatu i wykonanych remontach – inwestycjach.

Pismo informujące o zakresie kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie komisji zapoznali się z dokumentami przedłożonymi przez główną księgową i wyjaśnieniami przedstawianymi przez dyrektora szkoły. Dokonali również wizji lokalnej internatu.

W toku kontroli Komisja Rewizyjna wnioskowała do skarbnika powiatu o przedstawienie informacji o wysokości subwencji oświatowej przyznanej na ucznia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w 2016 r., z uwzględnieniem:

1) wysokości naliczanej na ucznia kształcącego się w szkole;

2) wysokości naliczanej na ucznia mieszkającego w internacie.

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Wyjaśnienie przedłożone przez Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu zostało zamieszczone w treści protokołu kontroli.

Wyjaśnienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do sporządzonego protokołu kontroli, co potwierdzili podpisami pod jego treścią.

Protokół kontroli wydatków internatu ZSTiO stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji uzgodnili, że 24.04.2017 r. przeprowadzą kontrolę wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za 2016 r. W posiedzeniu wezmą udział członkowie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, gdyż jej plan pracy przewiduje zapoznanie się z funkcjonowaniem tej jednostki.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji                 
 2. /-/ Czesław Borkowski                                                   
 3. /-/ Przemysław Hirschfeld                                          
 4. /-/ Przemysław Kuczora                                               
 5. /-/ Stefan Tomczak                                                        
 6. /-/ Henryka Waligóra                                                  

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

Inspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 46 / 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.