Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 45 / 2017

PROTOKÓŁ NR 45/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 13 marca 2017 r.

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność sześciu członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyła Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Kontrola dotacji udzielonych i wydatkowanych przez gminy na ochronę kasztanowców w powiecie wrzesińskim w 2016 roku.
 4. Sprawy bieżące.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa przedstawiła dokumenty umożliwiające podjęcie czynności kontrolnych tj.:

1) uchwałę nr 223/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017 – 2020” wraz z prognozą odziaływania na środowisko;

2) informację o wysokości środków zaplanowanych w budżecie 2016 r. (plan i zmiany oraz stan na 31.12.2016 r.);

3) informację o wysokości dotacji udzielonych gminom powiatu wrzesińskiego (podjęte uchwały Rady);

4) informację o wydatkowaniu i rozliczeniu dotacji przyznanych gminom na ochronę kasztanowców;

5) informację o monitorowaniu efektów realizacji działań podejmowanych przez gminy w ramach udzielonych dotacji.

Pismo informujące o zakresie kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej  dokonali szczegółowej analizy udostępnionej dokumentacji. Kontrolowali złożone wnioski w sprawie dofinansowania ochrony kasztanowców, podjęte uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie, a także umowę zawartą między powiatem, a gminą oraz wysokość środków przekazanych przez powiat na ten cel. Zapoznali się również ze sprawozdaniem merytoryczno – finansowym z realizacji zadań.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do sporządzonego protokołu z kontroli, który został przyjęty jednomyślnie i stanowi załącznik do niniejszego  protokołu.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji
 2. /-/ Czesław Borkowski
 3. /-/ Przemysław Hirschfeld
 4. /-/ Przemysław Kuczora
 5. /-/ Stefan Tomczak
 6. /-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

 

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 45 / 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.