Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 43 / 2017

PROTOKÓŁ NR 43/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 13 lutego 2017 r.

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność sześciu członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyli członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa. Plany pracy komisji uwzględniały tematykę dotyczącą dotacji udzielanych spółkom wodnym z budżetu Powiatu Wrzesińskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Kontrola dotacji udzielonych spółkom wodnym działającym na terenie powiatu wrzesińskiego na realizację zadań statutowych w 2016 roku.
 4. Sprawy bieżące.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa przedstawiła dokumenty umożliwiające podjęcie czynności kontrolnych tj.:

1) uchwałę nr 48/IX/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. Rady w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań;

2) informację o wysokości środków zaplanowanych w budżecie 2016 r. (plan i zmiany oraz stan na 31.12.2016 r.);

3) informację o liczbie spółek wodnych działających na terenie powiatu wrzesińskiego oraz liczbie spółek, które wystąpiły o przyznanie dotacji;

4) statuty, wnioski o przyznanie dotacji wraz z załącznikami oraz sprawozdania końcowe z rozliczenia i zrealizowania zadań przez spółki, które uzyskały dotacje.

Pismo informujące o zakresie kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej i Komisji Ochrony Środowiska zapoznali się z ogólnymi informacjami dotyczącymi:

1) kryteriów udzielania dotacji spółkom wodnym,

2) wysokości dotacji udzielonych poszczególnym spółkom,

3) sposobu dokonywania rozliczenia z przyznanej dotacji,

4) oceny ich wykorzystania.

Członkowie komisji zapoznali się z graficznym sprawozdaniem z wykorzystania dotacji udzielonych spółkom wodnym w 2016 r. Stanowi ono załącznik do protokołu kontroli.

Szczegółowej analizy udostępnionej dokumentacji dokonali członkowie Komisji Rewizyjnej. Kontrolując dotacje udzielone spółkom wodnym w 2016 r., analizowali, czy zostały one przyznane i rozliczane zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale nr 48/IX/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. Rady w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań. W toku kontroli Komisja Rewizyjna wnioskowała o wyjaśnienia dot. m.in.: funkcjonowania spółek wodnych, podpisów składanych na umowach i wykonania zastrzeżeń wskazanych w protokole odbioru robót jednej z kontrolowanych spółek wodnych. Naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa został zobowiązany do przekazania wyjaśnień w przedmiotowych sprawach.

Protokół kontroli, po przyjęciu jego treści na kolejnym posiedzeniu, będzie stanowił załącznik do następnego protokołu komisji.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji                   
 2. /-/ Czesław Borkowski                                                   
 3. /-/ Przemysław Hirschfeld                                            
 4. /-/ Przemysław Kuczora                                               
 5. /-/ Stefan Tomczak                                                        
 6. /-/ Henryka Waligóra                                                      

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, podinspektor

 

drukuj (Protokół nr 43 / 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.