Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 41 / 2016

PROTOKÓŁ NR 41/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 15 grudnia 2016 roku

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność sześciu członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu kontroli gospodarki finansowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.
 4. Przedstawienie propozycji do planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Maria Taciak odczytała treść protokołu kontroli gospodarki finansowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Podsumowując wyniki przeprowadzonej kontroli zaznaczyła, że gospodarka finansowa w okresie od 01.01 do 30.09.2016 r. była realizowana zgodnie z przepisami i w oparciu o plan finansowy zatwierdzony dla tej jednostki.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie przyjęli treść protokołu kontroli gospodarki finansowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Protokół kontroli stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Pkt 4

Członkowie komisji zaproponowali następujące tematy do przyszłorocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej:

 1. kontrola działań i zadań wykonywanych przez Rzecznika Praw Konsumenta we Wrześni;
 2. kontrola obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni z uwzględnieniem załatwiania spraw urzędowych przez internet;
 3. kontrola dotacji udzielanych spółkom wodnym;
 4. kontrola realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego” w 2016 r.;
 5. kontrola wydatkowania dotacji udzielanych gminom na ochronę kasztanowców w powiecie wrzesińskim w 2016 r.;
 6. kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem internatu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;
 7. kontrola wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogicznej w 2016 r.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące.

Maria Taciak odczytała pismo Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania przeprawy promowej lub utrzymania infrastruktury znajdującej się na jego terenie. Poinformowała, że wnioskujący po zapoznaniu się z przedstawionymi kosztami oraz po analizie budżetu, nie widzi możliwości dofinansowania bieżącego utrzymania przeprawy promowej w następnym roku i kolejnych latach. Zaznaczyła, że będzie wnioskować o sformułowanie pisma zawierającego informacje o nakładach poniesionych przez powiat wrzesiński i działaniach w zakresie infrastruktury, które powinny być podjęte przez powiat jarociński po drugiej stronie rzeki Warty, w Pogorzelicy.

Stefan Tomczak, Przemysław Kuczora i Przemysław Hirschfeld zauważyli, że w tej sytuacji mieszkańcy powiatu wrzesińskiego nie powinni uiszczać opłat za przeprawę promową.

Członkowie komisji jednomyślnie uznali zasadność wystąpienia z ponownym pismem w przedmiotowej sprawie.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji                   
 2. /-/ Czesław Borkowski                                                   
 3. /-/ Przemysław Hirschfeld                                             
 4. /-/ Przemysław Kuczora                                               
 5. /-/ Stefan Tomczak                                                        
 6. /-/ Henryka Waligóra                                                     

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, podinspektor

 

drukuj (Protokół nr 41 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.