Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 40 / 2016

 

PROTOKÓŁ NR 40/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 9 grudnia 2016 roku

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność sześciu członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę, uczestniczył Maciej Mielczarek, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni oraz Urszula Wietrzyńska, główna księgowa. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.
 3. Kontrola gospodarki finansowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Członkowie komisji podjęli czynności kontrole w zakresie gospodarki finansowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni za okres od 01.01. do 30.09.2016 r. Czynności kontrolne zakończyły się w dniu ich rozpoczęcia. Przedmiot kontroli obejmował w szczególności wydatki poniesione na:

1) remonty, modernizacje, awarie, konserwacje instalacji, naprawy;

2) energię cieplna, elektryczną oraz zużycie wody;

3) zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do Internetu;

4) delegacje, ryczałty za dojazdy;

5) delegacje, ryczałty za dojazdy na doskonalenie i dokształcanie zawodowe;

6) organizację obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej w jednostce, w tym podział zadań i odpowiedzialności za gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość jednostki;

7) dostosowanie zasad rachunkowości budżetowej w związku ze zmianami ustawy o rachunkowości wprowadzonymi w 2015 r. oraz zmianą szczególnych zasad rachunkowości budżetowej od 01.01.2016 r.

Pismo zawiadamiające kierownika kontrolowanej jednostki o terminie i zakresie kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Protokół kontroli, po przyjęciu jego treści przez członków komisji, będzie stanowił załącznik do następnego protokołu z posiedzenia komisji.

 

W pkt. Sprawy bieżące oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół został zakończony.

 

Podpisy członków komisji:

 1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji                   
 2. /-/ Czesław Borkowski                                                   
 3. /-/ Przemysław Hirschfeld                                             
 4. /-/ Przemysław Kuczora                                                
 5. /-/ Stefan Tomczak                                                        
 6. /-/ Henryka Waligóra                                                     

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, podinspektor

 

 

drukuj (Protokół nr 40 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.