Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 39 / 2016

PROTOKÓŁ NR 39/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 5 października 2016 roku

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność sześciu członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26.09.2016 r.
 4. Zapoznanie się w wynikami kontroli zarządczej za 2015 r. – kontynuacja podjętych działań oraz przyjęcie protokołu kontroli.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Maria Taciak odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia komisji, na którym przyjęto protokół kontroli działań podejmowanych na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treść odczytanego protokołu.

 

Pkt 4

Członkowie komisji kontynuowali czynności kontrolne w zakresie zapoznania się z wynikami kontroli zarządczej, które rozpoczęli w dniu 26.09.2016 r. Zapoznali się z zarządzeniami starosty wrzesińskiego regulującymi proces kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym i w jednostkach organizacyjnych, kartami ryzyk za 2015 r. i wyjaśnieniami złożonymi pisemnie przez Monikę Michalak, koordynatora kontroli zarządczej w sprawie okresu i zakresu oceny realizacji kontroli zarządczej sporządzonej przez audytora wewnętrznego.

 

Odnosząc się do tematyki objętej kontrolą Stefan Tomczak poinformował, że wziął udział w szkoleniu z zakresu zarzadzania finansami, na którym dopytał o uprawnienia Komisji Rewizyjnej dotyczące kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej. Podkreślił, że w opinii szkolącego komisja powinna jedynie poddać analizie, czy kontrola zarządcza jest w jednostce sprawowana i czy zostały wydane akty wewnętrzne regulujące jej realizację. Dodał, że członkowie komisji nie powinni analizować przedstawionych im dokumentów w szczegółowy, porównawczy sposób, a jedynie sprawdzić czy zarządzone regulacje obowiązują, przykładowo czy kierownicy jednostek składają informacje o stanie kontroli zarządczej w wyznaczonym terminie i według wskazanego wzoru.

 

Czynności kontrole dotyczące zapoznania się z wynikami kontroli zarządczej zostały zakończone w dniu 05.10.2016 r.

Podsumowując przedmiot kontroli członkowie komisji stwierdzili, że kontrola zarządcza sprawowana przez starostę wrzesińskiego w 2015 r. funkcjonowała w sposób zgody z celami wskazanymi w art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Starosta wrzesiński wydał zarządzenia regulujące proces kontroli zarządczej i nakładające na naczelników i kierowników komórek organizacyjnych Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych obowiązek przedkładania sprawozdań i informacji o stanie jej realizacji. Informacje te zostały przedłożone w wyznaczonych terminach i zgodnie ze wzorami określonymi w zarządzeniach. Oceny realizacji kontroli zarządczej dokonał również audytor wewnętrzny na podstawie samooceny umożliwiającej mu indywidualny wybór: terminu realizacji zadania, zakresu merytorycznego i okresu objętego badaniem.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół kontroli dotyczącej zapoznania się z wynikami kontroli zarządczej sprawowanej przez starostę wrzesińskiego w 2015 r.

Protokół stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

W pkt. Sprawy bieżące przewodnicząca komisji poinformowała, że zgodnie z planem pracy, Komisja Rewizyjna, w bieżącym roku podejmie jeszcze kontrolę gospodarki finansowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni za okres od stycznia do września 2016 r.

Członkowie komisji jednomyślnie uzgodnili, że prace kontrolne w wyżej wymienionym zakresie zostaną przeprowadzone pod koniec listopada br.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Na tym protokół został zakończony.

Podpisy członków komisji:

 1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji                   
 2. /-/ Czesław Borkowski                                                   
 3. /-/ Przemysław Hirschfeld                                             
 4. /-/ Przemysław Kuczora                                                
 5. /-/ Stefan Tomczak                                                       
 6. /-/ Henryka Waligóra                                                     

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, podinspektor

 

drukuj (Protokół nr 39 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.