Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 38 / 2016

 

PROTOKÓŁ NR 38/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 26 września 2016 roku

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność sześciu członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę, uczestniczyła Monika Michalak, kierownik Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z:

1) kontroli działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni (01.01. – 30.06.2016 r.);

2) posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14.09.2016 r.

4. Zapoznanie się z wynikami kontroli zarządczej za 2015 r.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3.1, 2

Maria Taciak zapytała, czy radni zgłaszają uwagi/poprawki do treści ww. protokołów przekazanych im drogą elektroniczną. Podsumowując wyniki kontroli działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni przywołała sformułowany w protokole kontroli wniosek końcowy o treści: „Członkowie komisji, po zapoznaniu się z tematyką kontroli i wyjaśnieniami kierownika kontrolowanej jednostki, nie zgłosili uwag do sposobu realizacji działań podejmowanych na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni. Uznali jednomyślnie, że wskaźniki efektywności realizacji projektów zostały osiągnięte na poziomie znacznie przekraczającym przyjęte założenia”.

Maria Taciak dodała, że protokół kontroli, zgodnie z § 62 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego, zostanie przedłożony do podpisu kierownikowi kontrolowanej jednostki. Poinformowała, że będzie on stanowił załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

Członkowie komisji jednomyślnie nie zgłosili poprawek i przyjęli treść protokołu z:

1) kontroli działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni (01.01. – 30.06.2016 r.);

2) posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14.09.2016 r.

 

Pkt 4

Członkowie komisji podjęli czynności kontrole w zakresie zapoznania się z wynikami kontroli zarządczej za 2015 r. Czynności kontrolne rozpoczęły się w dniu 26.09.2016 r., a ich kontynuacja nastąpi w dniu 05.10.2016 r. Materiał objęty kontrolą został przekazany i omówiony przez Monikę Michalak, koordynatora kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym.

Maria Taciak poinformowała, że protokół kontroli, po przyjęciu jego treści przez członków komisji, będzie stanowił załącznik do następnego protokołu.

 

W pkt. Sprawy bieżące oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół został zakończony.

 

Podpisy członków komisji:

  1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji                   
  2. /-/ Czesław Borkowski                                                   
  3. /-/ Przemysław Hirschfeld                                             
  4. /-/ Przemysław Kuczora                                               
  5. /-/ Stefan Tomczak                                                        
  6. /-/ Henryka Waligóra                                                     

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, podinspektor

drukuj (Protokół nr 38 / 2016)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.