Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 37 / 2016

PROTOKÓŁ NR 37/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 14 września 2016 roku

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność pięciu członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę, uczestniczył Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 08.09.2016 r.
 4. Kontrola działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni (01.01. – 30.06.2016 r.).
 5. Ustalenie zakresu i terminu kontroli wyników kontroli zarządczej za 2015 r.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Maria Taciak odczytała treść protokołu z posiedzenia komisji w dniu 08.09.2016 r., na którym ustalono zakres i termin podejmowanej kontroli.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treść odczytanego protokołu.

 

Pkt 4

Członkowie komisji podjęli czynności kontrole w zakresie działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni za okres od 01.01. do 30.06.2016 r. Czynności kontrolne zakończyły się w dniu ich rozpoczęcia.

Protokół kontroli, po przyjęciu jego treści przez członków komisji, będzie stanowił załącznik do następnego protokołu.

 

Pkt 5

Członkowie komisji uzgodnili, że w dniu 26.09.2016 r. przeprowadzą kontrolę wyników kontroli zarządczej sprawowanej przez Starostę Wrzesińskiego w 2015 r. w zakresie:

 1. aktualnych procedur wewnętrznych regulujących przedmiot kontroli;
 2. informacji o realizacji kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych;
 3. oceny realizacji kontroli zarządczej sporządzonej przez audytora wewnętrznego.

Pismo informujące o kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące.

Członkowie komisji podjęli dyskusję nad projektem uchwały Rady w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych w zakresie dodatkowej stawki dla członków Komisji Rewizyjnej za podejmowanie czynności kontrolnych.

Przemysław Kuczora stwierdził, że nie należy ustalać dodatkowej stawki dla członków Komisji Rewizyjnej, gdyż radni angażują się w prace każdej komisji, której są członkami.

Przemysław Hirschfeld zauważył, że częstotliwość pracy Komisji Rewizyjnej jest znacznie większa, a tym samym trudniej jest tą ilość spotkań pogodzić z pracą zawodową. Zaznaczył, że niekiedy w jednym miesiącu Komisja Rewizyjna odbywała swoje posiedzenie kilka razy i w przypadku już choćby jednej nieobecności jej członkowie mieli obniżaną dietę na tych samych zasadach, co członkowie innych komisji, których posiedzenie odbywało się tylko raz.

Henryka Waligóra zaznaczyła, że ze względu na zaangażowanie i czas, który członkowie Komisji Rewizyjnej poświęcają na udział w jej pracach, powinni mieć możliwość przynależenia wyłącznie do tej komisji.

Stefan Tomczak zauważył, że przyjęcie takiego rozwiązania spowoduje, że komisje nie będą mogły działać w statutowo przyjętym składzie ilościowym, gdyż już członkowie Zarządu są zwolnieni z obowiązku przynależenia do komisji. Podkreślił, że nie jest uzasadnione, by członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymywali dodatkową stawkę za prace kontrolne.

Członkowie komisji uzgodnili, że z uwagi na ww. rozbieżności, uwagi do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, zgodnie z prośbą przewodniczącego Rady, każdy radny będzie mógł zgłosić we własnym imieniu.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Na tym protokół został zakończony.

Podpisy członków komisji:

 1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji                   
 2. /-/ Przemysław Hirschfeld                                             
 3. /-/ Przemysław Kuczora                                                
 4. /-/ Stefan Tomczak                                                        
 5. /-/ Henryka Waligóra                                                     

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, podinspektor

 

drukuj (Protokół nr 37 / 2016)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.