Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 36 / 2016

 

 

PROTOKÓŁ NR 36/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 8 września 2016 roku

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność sześciu członków komisji. W posiedzeniu uczestniczył Krzysztof Strużyński, wiceprzewodniczący Rady. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12.08.2016 r.

4. Ustalenie harmonogramu prac i tematyki kontroli:

1) działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni (01.01. – 30.06.2016 r.);

2) wyników kontroli zarządczej za 2015 r.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Maria Taciak odczytała treść protokołu z posiedzenia komisji, na którym rozpatrzono skargę na bezczynność starosty wrzesińskiego.

 

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treść protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12.08.2016 r.

 

Pkt 4.1

Członkowie komisji uzgodnili, że posiedzenie komisji, na którym zostanie przeprowadzona kontrola działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni odbędzie się 14.09.2016 r.

Maria Taciak podkreśliła, że kontrolą zostaną również objęte efekty projektów pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (I)” oraz „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (I)”, które zostały wdrożone uchwałami Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 03.12.2015 r.  tj. odpowiednio uchwałą nr 69/XII/2015 i 70/XII/2015, gdyż okres ich realizacji zakończył się w czerwcu 2016 r.

Pismo zawiadamiające kierownika jednostki o kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 4.2

Maria Taciak poinformowała, że termin i zakres kontroli wyników kontroli zarządczej za 2015 r. zostanie wyznaczony na kolejnym posiedzeniu komisji.

 

W pkt. Sprawy bieżące oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Na tym protokół został zakończony.

Podpisy członków komisji:

1.    /-/ Maria Taciak                          

2.      /-/ Czesław Borkowski               

3.      /-/ Przemysław Hirschfeld          

4.     /-/  Przemysław Kuczora    

5.   /-/ Stefan Tomczak

6.   /-/ Henryka Waligóra    

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, podinspektor           

 

drukuj (Protokół nr 36 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.