Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 34 / 2016

PROTOKÓŁ NR 34/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 27 czerwca 2016 roku

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność pięciu członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na zakończenie kontroli Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, uczestniczyły:

 1. Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych;
 2. Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.
 3. Wizja lokalna promu górnolinowego w Nowej Wsi Podgórnej.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13.06.2016 r.
 5. Podsumowanie kontroli Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu w zakresie wykonywanych zadań.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do proponowanego porządku posiedzenia.

 

Pkt 3

Członkowie komisji przeprowadzili wizję lokalną promu górnolinowego w Nowej Wsi Podgórnej w obecności Izabeli Karpińskiej, kierownika Referatu Dróg Powiatowych. Przewodnicząca komisji podsumowała, że remonty umożliwiające bezpieczną przeprawę na drugą stronę rzeki Warty zostały przeprowadzone, a prom uzyskał pozwolenie na przewóz osób i mienia.

 

Pkt 4

Maria Taciak odczytała treść protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji, w czasie którego członkowie komisji dokonali kontroli spraw w zakresie zatrzymywania praw jazdy i pozwoleń oraz cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, a także zapoznali się z przepisami prawnymi regulującymi przeprowadzanie okresowych kontroli stanu przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treść protokołu z posiedzenia w dniu 13.06.2016 r.

 

Pkt 5

Członkowie komisji stwierdzili, że dokumentacja przedłożona przez Elwirę Haręźlak, naczelnika Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu oraz Izabelę Karpińską, kierownika Referatu Dróg Powiatowych jest prowadzona w sposób rzetelny oraz jest zgodna z zasadami postępowania administracyjnego i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Wniosek:

Członkowie komisji jednomyślnie uzgodnili, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego powinien wystąpić do Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie partycypowania w kosztach utrzymania przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej lub infrastruktury znajdującej się na jego terenie.

W tej sprawie sformułowali wniosek do Zarządu Powiatu wrzesińskiego.

 

W pkt. Sprawy bieżące i w pkt. Wole głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Podpisy członków komisji:

 1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji                   
 2. /-/ Przemysław Hirschfeld                                              
 3. /-/ Przemysław Kuczora                                                
 4. /-/ Stefan Tomczak                                                        
 5. /-/ Henryka Waligóra                                                     

 

Zgodnie z § 62 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego kierownik kontrolowanej jednostki może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

Elwira Haręźlak i Izabela Karpińska nie wniosły uwag do treści protokołów z kontroli Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu z dnia 31.05.2016 r. i 13.06.2016 r., co potwierdziły własnoręcznym podpisem.

Podpisy kierowników kontrolowanego Wydziału:

 1. /-/ Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału                                 
 2. /-/ Izabela Karpińska, kierownik Referatu                                

 

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński                    

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu        

 

drukuj (Protokół nr 34 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.