Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 31 / 2016

PROTOKÓŁ NR 31/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 17 maja 2016 roku

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczył Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach: 09.05 i 16.05.2016 r.
 4. Zapoznanie się z pismem w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalnie starosty wrzesińskiego.
 5. Ustalenie zakresu kontroli Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu w zakresie realizowanych zadań.
 6. Sprawy bieżące.
 7.  Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Przewodnicząca komisji odczytała treści protokołów z posiedzeń Komisji w dniach: 09.05. i 16.05.2016 r., które dotyczyły zakończenia kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 r., wypracowania opinii i sformułowania wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treści ww. protokołów z posiedzeń komisji.

 

Pkt 4

Przewodnicząca komisji poinformowała, że skarżący wystąpił o ponowne rozpatrzenie złożonej skargi. Zaznaczyła, że skarżący uznał, iż Komisja Rewizyjna nie zbadała zgłoszonych przez niego zarzutów o popełnieniu przestępstw przez starostę wrzesińskiego.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w opinii radcy prawnego, skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, a w tej sytuacji, zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Rada może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy i nie musi o tym fakcie zawiadamiać skarżącego. Zauważył, że skarżący poinformował ponownie Radę o złożeniu zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej we Wrześni w sprawie popełnienia przestępstwa przez starostę. Zadeklarował, że przekaże oficjalne stanowisko radcy prawnego w przedmiotowej sprawie.

 

Pkt 5

Przewodnicząca komisji odczytała zadania Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni, który został przyjęty uchwałą nr 282/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19.01.2016 r.

 

Członkowie komisji jednomyślnie uzgodnili, że czynności kontrolne obejmą I kwartał 2016 r. i będą realizowane przez wszystkich członków w dniu 31.05.2016 r. Uzgodnili, że kontrolą zostanie objęte:

1) prowadzenie spraw w zakresie zatrzymywania praw jazdy i pozwoleń oraz cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami,

2) prowadzenie rejestru i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,

3) sprawowanie nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów,

4) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

W pkt. Sprawy bieżące i w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Maria Taciak                         
 2. /-/ Czesław Borkowski               
 3. /-/ Przemysław Hirschfeld          
 4. /-/ Przemysław Kuczora             
 5. /- /Stefan Tomczak        
 6. /-/ Henryka Waligóra             

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 31 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.