Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 30 / 2016

PROTOKÓŁ NR 30/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 16 maja 2016 roku

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność pięciu członków komisji, co wobec statutowego składu komisji stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji członków komisji przystąpiła do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Wypracowanie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok.

4. Sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu za 2015 rok.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne głosy i wnioski.

 

Pkt 3

Maria Taciak odczytała projekt opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok.

Podsumowując prace nad sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu członkowie komisji stwierdzili, że:

1) dokumentacja przygotowana została w sposób rzetelny;

2) kontrola dokumentów źródłowych w zakresie dokonywanych wydatków potwierdziła, iż były one realizowane w sposób celowy, oszczędny i gospodarny, przestrzegając dyscypliny finansów publicznych;

3) okoliczności, o których mowa potwierdziły także wyniki kontroli przeprowadzonej przez komisję w ciągu roku budżetowego w jednostkach organizacyjnych powiatu wrzesińskiego.

W głosowaniu nad przyjęciem opinii wzięło udział pięciu członków komisji.

Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok została przyjęta jednomyślnie.

Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 4

Maria Taciak odczytała propozycję wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu za 2015 rok.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionej propozycji wniosku.

 

Z uwagi na powyższe przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad wnioskiem. W głosowaniu nad przyjęciem wniosku wzięło udział pięciu członków komisji.

Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu za 2015 rok został przyjęty 5 głosami „za”. Radny Czesław Borkowski nie był obecny na posiedzeniu.

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Po przyjęciu wniosku przewodnicząca komisji zaznaczyła, że zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, wniosek wraz z przyjętą opinią podlegają zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

W pkt. Sprawy bieżące przewodnicząca komisji poinformowała, że następne posiedzenie odbędzie się 17.05.2016 r., po zakończeniu sesji Rady w celu ustalenia zakresu kontroli Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Maria Taciak                          
  2. /-/ Przemysław Hirschfeld         
  3. /-/ Przemysław Kuczora             
  4. /-/ Stefan Tomczak                     
  5. /-/ Henryka Waligóra                  

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 30 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.