Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 28 / 2016

PROTOKÓŁ NR 28/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczył Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji członków komisji przystąpiła do realizacji jego merytorycznych punktów:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 15.04.2016 r.
 4. Przygotowanie projektu uchwały Rady wraz z uzasadnieniem w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działanie Starosty Wrzesińskiego.
 5. Ustalenie harmonogramu pracy nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 r.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne głosy i wnioski.

 

Pkt 3

Przewodnicząca komisji odczytała protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 15.04.2016 r. Poinformowała, że zgodnie z ustaleniami ze szkolenia, wszystkie organizacje pozarządowe powinny załączać listy uczestników imprez oraz listy osób, które otrzymały nagrody. Przypomniała, że w jednym ze sprawozdań, które kontrolowała komisja, była wykazana tylko liczba uczestników.

Członkowie komisji jednomyślnie zaakceptowali treść ww. protokołu.

 

Pkt 4

Maria Taciak odczytała projekt uchwały Rady wraz z uzasadnieniem w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działanie Starosty Wrzesińskiego.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli projekt uchwały wraz z uzasadnieniem wskazującym na bezzasadność złożonej skargi.

 

Pkt 5

Maria Taciak poinformowała, że podczas szkolenia, które prowadziła Pani Ligocka potwierdzono publicznie, że Komisja Rewizyjna Powiatu Wrzesińskiego działa zgodnie z przepisami, a dokumenty są sporządzane prawidłowo. Dodała, że można sporządzać wniosek i uzasadnienie o udzielenie absolutorium, ale również prawidłowe jest sporządzenie opinii i uzasadnienia. Dopowiedziała, że według osób, które prowadziły szkolenie kontrola Komisji Rewizyjnej dotycząca budżetu powinna się ograniczyć do sprawdzenia dochodów, wydatków i sprawozdań. Poinformowała, że dużą uwagę należy zwrócić na sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu.

Maria Taciak ustaliła zakres czynności kontrolnych wykonywanych przez:

1. Przemysława Hirschfelda – kierownika zespołu, Przemysława Kuczorę i Stefana Tomczaka tj:

1) wykonanie dochodów budżetowych,

2) procedury realizowane w zakresie zamówień publicznych;

2. Marię Taciak – kierownika zespołu, Czesława Borkowskiego i Henrykę Waligórę tj:

1) wykonanie wydatków budżetowych,

2) rozdysponowanie rezerwy celowej i ogólnej,

3) zobowiązania wymagalne,

4) zmiany w budżecie oraz korzystanie przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że w pełnym składzie podejmie czynności w zakresie:

1) oceny rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

2) wyrażeniu opinii o sprawozdaniu finansowym,

3) wyrażeniu opinii o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

4) rzetelności sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2015 rok.

Maria Taciak ustaliła, że czynności kontrolne zespoły powinny wykonać do 16.05.2016 r.  Poinformowała członków komisji, że zostanie przekazane pismo Staroście zawiadamiające o przeprowadzeniu kontroli. Dodała, że jeśli chodzi o dochody, należy zwrócić uwagę na mienie komunalne, przekazywane dotacje i przychody. Poinformowała, że zespół pierwszy zobowiązany będzie, zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok, przeprowadzić kontrolę w zakresie zamówień publicznych.

 

W pkt. Sprawy bieżące i w pkt. Wolne glosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Maria Taciak                          
 2. /-/ Czesław Borkowski               
 3. /-/ Przemysław Hirschfeld          
 4. /-/ Przemysław Kuczora            
 5. /-/ Stefan Tomczak                     
 6. /-/ Henryka Waligóra                  

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 28 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.