Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 24 / 2016

PROTOKÓŁ NR 24/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 23 lutego 2016 roku

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji członków komisji przystąpiła do realizacji jego merytorycznych punktów:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji w 2015 roku.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne głosy i wnioski.

 

Pkt 3

Maria Taciak poinformowała, że sprawozdanie z działalności komisji w 2015 r. zostało przekazane do zaopiniowania przez członków komisji. Zaznaczyła, że radny Przemysław Hirschfeld prosił o doprecyzowanie sformułowania „prowadzonych urządzeń ewidencyjnych” w punkcie dotyczącym kontroli skarg i wniosków. Przewodnicząca komisji wyjaśniła, że pojęcie to odnosi się do prowadzonego rejestru skarg i wniosków i zaproponowała, by użyte w sprawozdaniu sformułowanie zastąpić ww. określeniem.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli ww. zmianę w treści sprawozdania z działalności komisji w 2015 roku, opiniując je pozytywnie w pozostałym jego zakresie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 4

Maria Taciak przedstawiła ofertę szkolenia z zakresu zatwierdzania wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Udział w szkoleniu zgłosili radni: Maria Taciak, Henryka Waligóra i Przemysław Hirschfeld.

Radny Stefan Tomczak rozważa swoje uczestnictwo.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Maria Taciak                          
 2. /-/ Czesław Borkowski               
 3. /-/ Przemysław Hirschfeld          
 4. /-/ Przemysław Kuczora             
 5. /-/ Stefan Tomczak                     
 6. /-/ Henryka Waligóra                 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 24 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.