Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 23 / 2015

PROTKÓŁ NR 23/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków komisji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1  do protokołu.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.         Otwarcie.

2.         Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3.         Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

4.         Opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2015 roku.

5.         Wolne głosy i wnioski.

6.         Zamknięcie obrad.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do porządku obrad, dlatego Przewodnicząca komisji przystąpiła do jego realizacji.

Ad. 3:

Maria Taciak przystąpiła do odczytania projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej. Nadmieniła, iż dodatkowe propozycje złożył Przemysław Hirschfeld, które zostały uwzględnione w projekcie planu pracy komisji na 2016 rok. Projekt planu pracy komisji Rewizyjnej na 2016 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Odniosła się do punktu dotyczącego kontroli Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu proponując, aby wybrać obszary kontroli ze względu na szeroki zakres zadań tej komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Czesław Borkowski zwrócił uwagę, że należałoby się skupić na prawidłowości wydawania tablic rejestracyjnych oraz jakości obsługi obywateli. Nadmienił także, iż pozostałe obszary, min. legalności działań nie mieszczą się w kompetencji Komisji Rewizyjnej. Maria Taciak zgodziła się z propozycją Czesława Borkowskiego. Dodała, iż konieczne będzie monitorowanie terminowości rozpatrywania wniosków o rejestrację pojazdów, czy wydawania praw jazdy. Henryka Waligóra nadmieniła, iż punkt dotyczący kontroli Wydziału Komunikacji, Dróg i transportu w planie pracy Komisji Rewizyjnej powinien zostać uszczegółowiony na etapie formułowania pisma informującego o kontroli naczelnika wydziału. Przemysław Hirschfeld także przychylił się także do wniosku Czesława Borkowskiego, aby skupić się na terminowości działań. Stefan Tomczak zauważył, iż należy wziąć także pod uwagę jakość obsługi interesanta. Maria Taciak zaproponowała, aby kontrolą objąć także kwestię wymiany kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przewodnicząca komisji poinformowała, iż punkt dotyczący kontroli wydziału komunikacji będzie brzmiał następująco: „Kontrola Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu w zakresie wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz kart parkingowych w 2015 roku.”  Członkowie komisji jednogłośnie zatwierdzili zaproponowany zapis.

Ad 4:

Przewodnicząca komisji zaproponowała, iż opracowane sprawozdanie prześle członkom komisji drogą mailową, celem zapoznania się. Jego treść  zostanie przyjęta na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Członkowie komisji jednogłośnie wyrazili zgodę na taką formę opracowania sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2015 roku.

Ad 5:

W punkcie tym członkowie komisji nie zabrali głosu.

Ad 6:

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca komisji

/-/Maria Taciak

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 23 / 2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:05

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.