Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 4503
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 15:05
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-07-12 14:04

Treść strony

Protokół nr 21 / 2015

PROTOKÓŁ NR 21/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 26  listopada 2015 r.

 

Przewodnicząca komisji; Maria Taciak otworzyła posiedzenie, stwierdziła quorum, przy którym Komisja może podejmować decyzje. W posiedzeniu brał udział także naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Kamil Perlik.

Lista obecność stanowi załącznik nr 1do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
  3. Kontynuacja czynności kontrolnych w zakresie załatwiania skarg i wniosków złożonych przez mieszkańców powiatu wrzesińskiego na działalność Zarządu Powiatu, Starosty, komórek organizacyjnych Starostwa oraz ich pracowników (za 2014  rok i od stycznia do lipca 2015 roku).
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

Ponieważ członkowie Komisji nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad, Maria Taciak przystąpiła do jego realizacji.

Pkt 3

Po rozpoczęciu posiedzenia Maria Taciak poinformowała członków Komisji Rewizyjnej, iż poprosiła pracownika biura Rady Powiatu we Wrześni o udostępnienie zestawienia sposobu załatwiania skarg i wniosków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.  Zestawienie stanowi załącznik do protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 26 listopada 2015 r., z którym zapoznali się członkowie Komisji Rewizyjnej. Dodatkowo Przewodnicząca zapoznała członków komisji z pisemnymi wyjaśnieniami, o które Komisja Rewizyjna wnosiła podczas kontroli dnia 16 listopada 2015 roku. Wyjaśnień udzielił naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Kamil Perlik i stanowią one załącznik do protokołu z dzisiejszej kontroli, tj. 26 listopada 2015 roku.  

W związku z wątpliwościami Komisji Rewizyjnej co do zastosowanych symboli klasyfikacyjnych dla spraw prowadzonych w 2014 roku, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich został ponownie poproszony o udział w posiedzeniu i udzielenie uzupełniających wyjaśnień.

Kamil Perlik poinformował, iż symbol klasyfikacyjny jednolitego rzeczowego wykazu akt 1511 stosuje się w momencie, kiedy Starostwo Powiatowe uznaje się za niewłaściwy organ  i przekazuje skargę do organu właściwego do rozpatrzenia skargi lub wniosku. Natomiast symbol klasyfikacyjny 1510 stosuje się w momencie, kiedy skarga wpłynęła do Starostwa Powiatowego we Wrześni i jest rozpatrywana bezpośrednio. Poinformował także, iż brakujących w aktach spraw dokumentów, będących dowodami przekazania skarg w 2014 roku do Komisji Rewizyjnej  nie udało się odnaleźć. Na pytanie Marii Taciak o powód, dla którego terminy ustawowe do rozpatrzenia skargi zostały uchybione Kamil Perlik odpowiedział, iż pracownik, który wcześniej zajmował się rozpatrywaniem skarg i wniosków był doświadczony w swojej dziedzinie. Zwrócił uwagę, iż skargi, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w roku 2014 były skomplikowane i wymagały udziału także instytucji zewnętrznych. Maria Taciak zauważyła, iż w przedłożonej dokumentacji wskazać należy, że koordynacja przebiegu załatwienia spraw i ich terminowego rozpatrzenia nie była wystarczająca. Zwróciła także uwagę, iż informowanie strony o etapie, na jakim znajduje się sprawa, z którą zwraca się skarżący lub wnioskujący jest jej prawem wynikającym  z przepisów. Strona powinna wiedzieć, iż organ zajmuje się jej sprawą. Kamil Perlik odpowiedział, iż został podjęty środek zaradczy. W 2015 roku rozpatrywaniem skarg  i wniosków  powierzono innej osobie – od kwietnia 2015 roku koordynację nad rozpatrywaniem skarg i wniosków przejął referent Referatu Kancelarii Ogólnej, Biura Rady  i Zarządu, Natalia Ratajczyk.

Przemysław Hirschfeld odniósł się do przedłożonego sprawozdania  z rozpatrywania skarg i wniosków w 2014 roku. Zwrócił uwagę, iż analiza, jest nieczytelna. Znajdujące się w niej informacje nie pozwalają na zauważenie, jak wiele uchybień miało miejsce podczas rozpatrywania skarg i wniosków w 2014 roku. Kamil Perlik wyjaśnił, iż jest to szablon, który został narzucony przepisami i nie można go samodzielnie edytować. Jedynie kierownik jednostki, jakim jest Starosta Wrzesiński, może być informowany przez pracownika zajmującego się rozpatrywaniem skarg i wniosków w postaci bardziej szczegółowego zestawienia – jak sprawy zostały załatwione.

Po wysłuchaniu wyjaśnień naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Komisja Rewizyjna przystąpiła do podjęcia czynności kontrolnych w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków za okres od stycznia do lipca 2015 roku.

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych czynności kontrolnych znajdują się  w protokole z kontroli w zakresie załatwiania skarg i wniosków złożonych przez mieszkańców powiatu wrzesińskiego na działalność Zarządu Powiatu, Starosty, komórek organizacyjnych Starostwa oraz ich pracowników (za 2014  rok i od stycznia do lipca 2015 roku) z dnia 26 listopada 2015 roku.

Na posiedzeniu przyjęto także  treść protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniu 16 listopada 2015 r. i stwierdzono, iż będzie on wraz załącznikami stanowić załącznik  do protokołu z kontroli  z dnia 26 listopada 2015 roku.  

Pkt 4

Przewodnicząca zaproponowała, aby 3 grudnia 2015 roku o godz. 15:30 Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, celem odczytania, przyjęcia i podpisania protokołu z kontroli w zakresie załatwiania skarg i wniosków, złożonych przez mieszkańców powiatu wrzesińskiego na działalność Zarządu Powiatu, Starosty, komórek organizacyjnych Starostwa oraz ich pracowników  (za 2014  rok i od stycznia do lipca 2015 roku). Członkowie komisji nie wnieśli zastrzeżeń do zaproponowanego terminu.

 

Pkt 5

Ponieważ członkowie Komisji nie zgłosili uwag ani wniosków, Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

/-/Maria Taciak

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna

Biuro Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 21 / 2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:05

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.