Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 17 / 2015

PROTOKÓŁ NR 17/2015

Z POSIEDZENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO

KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 29 października 2015 r.

Przewodniczący zespołu; Stefan Tomczak otworzył posiedzenie, stwierdziła quorum, przy którym zespół może podejmować decyzje. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie zespołu kontrolnego w składzie: 

Stefan Tomczak – przewodniczący zespołu kontrolnego

Przemysław Hirschfeld – członek zespołu kontrolnego

Przemysław Kuczora – członek zespołu kontrolnego

W posiedzeniu brały udział także: Anna Trubacz  - główna księgowa Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz Karolina Tomczak – podinspektor Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
 3. Kontrola gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni za okres od stycznia do października 2015 roku.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

Ponieważ członkowie Komisji nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad, Stefan Tomczak przystąpił do jego realizacji.

Stefan Tomczak rozpoczął posiedzenie zespołu kontrolnego od powołania się na §70 Statutu Powiatu Wrzesińskiego, na podstawie którego kontrola może być przeprowadzana w zespołach. Kontrolą objęta zostanie gospodarka finansowa Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w okresie od stycznia do września 2015 r. Zgodnie z ustaleniami podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej dnia 27 października 2015 r. odstąpiono od kontroli miesiąca października 2015 r. Ograniczenie kontroli do miesiąca września wynika z faktu, iż wyznaczony termin kontroli na 29 października uniemożliwia przeprowadzenie analizy wydatków budżetowych, poniesionych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w miesiącu październiku. Wynika to z faktu, iż rozliczenie tych wydatków następuje w miesiącu listopadzie. Członkowie zespołu kontrolnego przedłożyli także zgodnie  z postanowieniem §70 pkt 4 Statutu Powiatu Wrzesińskiego pisemne upoważnienia, uprawniające do przeprowadzenia kontroli. Stanowią one załącznik nr 2,3 i 4 do niniejszego protokołu.

Pkt 3

Zespół poddał kontroli następujące wydatki budżetowe związane z:

 • rozdziałem 801-80140-4210 – remonty i modernizacje, awarie, konserwacje instalacji, naprawy  i konserwacje,
 • rozdziałem 801-80140-4260 – energia cieplna, elektryczna i woda oraz wywóz nieczystości,
 • rozdziałem 801-80120-4360 – zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do Internetu,
 • rozdziałem 801-80120-4410 – delegacje, ryczałty za dojazdy.
 • rozdziałem 801-80146-4410 – delegacje, ryczałty za dojazdy z doskonalenia i dokształcania zawodowego,
 • poniesione w okresie od 1.01.2015 do 30.09.2015 r.

Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni stanowić będzie odrębny dokument, który jest jednocześnie załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący zespołu kontrolnego poinformował także, iż w dniu jutrzejszym, tj. 30 października 2015 r. odbędzie się wizytacja w placówce Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Wyznaczony zostanie także po uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej termin przyjęcia protokołu z niniejszej kontroli (wstępnie ustalono, iż będzie to 4 listopada 2015 r. o godz. 14:30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni), w którym będzie brał także dyrektor jednostki kontrolowanej – Marek Dyba.

Pkt 4

W związku z tym, iż członkowie zespołu kontrolnego nie wnosili uwag ani wniosków, przystąpiono do czynności kontrolnych.

Przewodniczący zespołu kontrolnego

/-/Stefan Tomczak

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna

Biuro Rady i Zarządu

Września, dnia 29  października 2015 r.

drukuj (Protokół nr 17 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stefan Tomczak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:05

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.