Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 16 / 2015

PROTOKÓŁ NR 16/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 27 października 2015 r.

 

Przewodnicząca komisji; Maria Taciak otworzyła posiedzenie, stwierdziła quorum, przy którym Komisja może podejmować decyzje.

Lista obecność stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego, kontrolującego realizację wykonania uchwał Rady Powiatu we Wrześni w okresie od stycznia do października 2015 roku.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.                  

Ponieważ członkowie Komisji nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad, Maria Taciak przystąpiła do jego realizacji.

 

Zanim Przewodnicząca przeszła do odczytania protokołu zespołu kontrolnego kontrolującego realizację wykonania uchwał Rady Powiatu we Wrześni w okresie od stycznia do października 2015 roku zaproponowała, aby zakres kontroli w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej ograniczyć do września. W planie pracy komisji został ujęty także miesiąc październik, ale z racji tego, iż kontrola została zaplanowana na 29 października, a rozliczenie odbywa się kwartalnie, niemożliwym jest przeprowadzenie kontroli, obejmując nią także miesiąc październik. Stefan Tomczak zabrał głos, iż Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego został już poinformowany, iż kontrola będzie się ograniczała do końca września 2015 r.

Maria Taciak poinformowała członków komisji, iż kontrolą nie były objęte uchwały: budżetowe, okołobudżetowe oraz dotyczące składów osobowych i planów pracy komisji. Dodała, iż niektóre z uchwał nie były realizowane ze względu na to, iż organy nadzoru uchyliły daną uchwałę, a także ze względu na fakt, iż niektóre uchwały związane były z przystępowaniem do projektów, od których realizacji odstępowano. Najczęstszą przyczyną odstąpienia od realizacji projektu było nieuzyskanie dofinansowania. Wyjaśniła, iż kontrolą objęte były uchwały podjęte od stycznia do 21 października 2015 r.

Następnie przystąpiła do odczytania protokołu zespołu kontrolnego kontrolującego realizację wykonania uchwał Rady Powiatu we Wrześni w okresie od stycznia do października 2015 roku. Protokół ten stanowi osobny dokument i jest jednocześnie załącznikiem do niniejszego protokołu.

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany w trzech egzemplarzach, a następnie przekazany Staroście Wrzesińskiemu oraz Przewodniczącemu Rady.

Pkt 4

Maria Taciak zwróciła się także do członków komisji o zwołanie posiedzenia, celem omówienia zastrzeżeń do protokołu dotyczącego kontroli stanowiska ds. ochrony i promocji zdrowia. Dodała także, iż konieczne będzie zapoznanie się z „Programem Zdrowotnym Powiatu Wrzesińskiego na lata 2010-2015” przez Komisję Rewizyjną. Następny termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej zostanie ustalony po przeprowadzeniu kontroli przez zespół kontrolny w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej.

 

Ponieważ członkowie Komisji nie zgłosili uwag, Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

/-/Maria Taciak

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna

Biuro Rady i Zarządu

Września, dnia  27  października 2015 r.

drukuj (Protokół nr 16 / 2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:05

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.