Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 4391
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 15:05
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-06-19 14:55

Treść strony

Protokół nr 13 / 2015

PROTOKÓŁ NR 13/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 5 października 2015 r.

 

Przewodnicząca komisji; Maria Taciak otworzyła posiedzenie, stwierdziła quorum, przy którym Komisja może podejmować decyzje. W posiedzeniu uczestniczył także Artur Czajkowski – inspektor, zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. promocji i ochrony zdrowia oraz Magdalena Śmidowicz – kierownik referatu kadr Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
 3. Kontrola samodzielnego stanowiska ds. promocji i ochrony zdrowia w zakresie wykonywanych zadań w 2014 r., określonych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego we Wrześni.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Ponieważ członkowie Komisji nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad, Przewodnicząca Maria Taciak zapoznała członków Komisji z treścią art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi, że Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne, o charakterze ponadgminnym, między innymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Ponadto przytoczyła zapis §25 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni, określającego podstawowe zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Mając na uwadze przywołany powyżej stan prawny poinformowała, że przedmiotem kontroli będzie ocena:

 

 1. Ilości przygotowywanych propozycji programowych działania powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia  (sposób faktycznego realizowania tych zadań),
 2. Metod realizacji inicjowania, wspomagania i monitorowania działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonej na terenie powiatu (ilość przeprowadzonych czynności w  wyżej wymienionym zakresie),
 3. Ocena podejmowanych działań w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania programów powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia (ilość wniosków, kwota),
 4. Ilości udzielonych dotacji dla organizacji pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia (współpraca z wydziałem SO),
 5. Inne zadania realizowane w zakresie ochrony i promocji zdrowia na stanowisku ds. ochrony i promocji zdrowia,
 6. Ocena realizacji planu finansowego na wykonywanie zadań o których mowa w §25 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Przewodnicząca Komisji poprosiła także o udostepnienie dokumentacji źródłowej umożliwiającej przeprowadzenie kontroli jak również zakresu czynności i odpowiedzialności inspektora Artura Czajkowskiego, odpowiedzialnego za realizację zadań na stanowisku ds. promocji i ochrony zdrowia.

 

Komisja Rewizyjna postanowiła, że protokół z przeprowadzonej kontroli, zawierający ustalenie stanu faktycznego stanowić będzie odrębny dokument.

Przewodnicząca poinformowała członków komisji, że omówienie protokołu z kontroli nastąpi na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 13 października 2015 r. o godz. 12:00, na które należy zaprosić Wicestarostę Wrzesińskiego – Waldemara Grzegorka, któremu bezpośrednio podlega kontrolowane stanowisko oraz inspektora Artura Czajkowskiego, realizującego zadania na kontrolowanym stanowisku.

 

Z uwagi na to, iż Radni obecni na posiedzeniu nie zgłaszali uwag i wniosków, Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/-/Maria Taciak

 

Protokołowała

Natalia Ratajczyk

Września, dnia 5 października 2015 r.

drukuj (Protokół nr 13 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:05

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.