Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 12 / 2015

PROTOKÓŁ NR 12/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 3 września 2015 r.

 

Przewodnicząca komisji Maria Taciak otworzyła posiedzenie, stwierdziła quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje. W posiedzeniu uczestniczyły: główna księgowa, Anna Trubacz oraz inspektor w Wydziale Finansowym, Kinga Plucińska.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie trybu pracy kontroli gospodarki finansowej w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie.

 

Pkt 1 i pkt 2

Komisja Rewizyjna przystąpiła do czynności kontrolnych w pełnym składzie zapoznając się z dokumentami przedłożonymi przez główną księgową, Annę Trubacz oraz inspektora Wydziału Finansowego, Kingę Plucińską tj. ze sprawozdaniem Rb-28S oraz szczegółowym planem wydatków jednostki (uwzględniającym wprowadzone zmiany). Ustaliła, że przedmiotem kontroli będą wydatki dokonane przez Ośrodek za okres I półrocza 2015 r. Obszarem kontroli objęte zostaną:

 1.  plan budżetu placówki za okres pierwszego półrocza 2015 r.:
  1) stan początkowy,
  2) zmiany w budżecie,
  3) stan końcowy;
 2. dokumentacja w zakresie realizacji następujących wydatków budżetowych:
  1) media (energia elektryczna, cieplna, woda, ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych),
  2) zakupy,
  3) remonty,
  4) delegacje, szkolenia

Komisja Rewizyjna ustaliła, iż w zakresie wymienionym w pkt. 2 podda kontroli dokumenty losowo wybrane.

Dokumentacja z kontroli, jak i protokół stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pkt 3

Przewodnicząca komisji poinformowała członków komisji, że dzisiejsze posiedzenie ograniczone zostanie do kontroli dokumentów źródłowych, po czym nastąpi przerwa w posiedzeniu komisji, a kontynuacja posiedzenia i tym samym kontroli odbędzie się w siedzibie Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, w dniu jutrzejszym tj. 04.09.2015 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/-/ Maria Taciak

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk
Podinspektor
Referat Kancelaria Ogólna,
Biuro Rady i Zarządu
 

 

 

drukuj (Protokół nr 12 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:05

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.