Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 10/2015

 

PROTOKÓŁ NR 10/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 11 maja 2015 r.

Przewodnicząca komisji; Maria Taciak otworzyła posiedzenie, stwierdziła quorum, przy którym Komisja może podejmować decyzje. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Porządek obrad:

  1. Przedstawienie i przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2014 rok.
  2. Sporządzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu we Wrześni za rok 2014.
  3. Ustalenie najbliższego terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
  4. Wolne głosy i wnioski.

 

Ad.1:

Po przedstawieniu i przeanalizowaniu treści opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za rok 2014 Komisja przyjęła jej brzmienie 6 głosami „za” – opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2:

Komisja na posiedzeniu sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium. Niniejszy wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Brzmienie wniosku zostało przyjęte podczas głosowania 6 głosami „za”.

Ustalono, że zarówno opinia w sprawie wykonania budżetu, jak i wniosek o udzielenie absolutorium, zostaną przekazane w załączeniu z pismem do Przewodniczącego Rady – Grzegorza Kaźmierczaka, celem przesłania ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ad. 3:

Kolejne posiedzenie Komisji ustalono na 21.05.2015 r. na godzinę 15:15 w Powiatowym Urzędzie Pracy przed rozpoczęciem Sesji Rady Powiatu we Wrześni. Na posiedzenie zaproszona zostanie Pani Skarbnik – Beata Walkowiak.

Ad.4:

Ponieważ członkowie Komisji nie zgłaszali wniosków i wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

                      /-/Maria Taciak

 

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 10/2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
    data wytworzenia: 2015-05-11
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:05

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.