Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 5/2015

 

PROTOKÓŁ NR 5/2015

Z POSIEDZENIA

KOMISJI ROZWOJU LOKALNEGO

Z DNIA 25 MAJA 2015 R.

 

Przewodniczący komisji, Janusz Balcerzak otworzył posiedzenie komisji, stwierdzając obecność 8 członków, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak - skarbnik powiatu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014.

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Zakończenie.

Przewodniczący po otwarciu posiedzenia przystąpił do realizacji punktu trzeciego posiedzenia.

Ad. 3:

Zapoznania ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 dokonała Pani Skarbnik Powiatu - Beata Walkowiak. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowić będzie załącznik do protokołu z sesji absolutoryjnej Rady Powiatu, zaplanowanej na dzień 28 maja 2015 r. Pani Skarbnik nadmieniła, iż materiał, który omawiała państwo radni otrzymali, celem zapoznania się przed sesją Rady. Po przedstawieniu materiału przez Panią Skarbnik, przewodniczący komisji otworzył dyskusję:

Radny Przemysław Hirschfeld zadał pytanie o to, czego dotyczą poręczenia zawarte w sprawozdaniu.

Beata Walkowiak odpowiedziała, iż stanowią one poręczenia, które powiat posiada         w stosunku do spółki z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni”.

Radny Mirosław Balicki zapytał, jaki procent stanowią wspomniane poręczenia.

Beata Walkowiak udzieliła informacji, iż nie jest w stanie podać konkretnej wielości, ale zapewniła, iż jest to niewielki procent w stosunku do całości. Dodała także, iż gdyby nie sprzedaż mienia, to zdolność powiatów nie tylko wrzesińskiego, ale w całym kraju byłaby znacznie ograniczona. Nadmieniła również, iż każda kwota będąca dotacją na wydatki majątkowe obniża wskaźniki uzyskiwane przez powiat. Uznała również, iż aktualnie najlepszą sytuacją jest korzystanie ze środków własnych, ponieważ niewykorzystane środki, które stanowią dotacje należy oddać do instytucji finansującej, a to obniża wskaźniki.

Radny Mirosław Balicki zapytał o etap, na jakim zatrzymał się zakup ciągnika dla Referatu Dróg Powiatowych.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż wartość zabezpieczonych środków wynosi 150 000 tysięcy. Dodała, iż możliwe, że Zarząd odstąpi od dofinansowania z PFRONu, ponieważ oczekiwanie może zająć około 3 miesięcy. Nadmieniła też, że dotacja w wysokości 10 czy 15 tysięcy jest dla powiatu nieopłacalna, ponieważ wiąże się to z zatrudnieniem dodatkowej osoby do obsługi tylko i wyłącznie zakupionego z dotacji sprzętu. W kwestii opłacalności, może okazać się, że zostanie zakupiony sprzęt tylko ze środków własnych.

Przewodniczący Komisji prosił o rozwianie wątpliwości w kwestii dochodów z mienia sprzedane w 2014 r.

Beata Walkowiak poinformowała, iż dane o dochodach, a także stan mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego wyszczególniony jest w sprawozdaniu i nie sposób, by przytoczyła ich całość.

Radny Janusz Balcerzak zainteresował się także brakiem ujęcia w sprawozdaniu basenu znajdującego się w ośrodku „Relaks” w Orzechowie.

Skarbnik wyjaśniła, iż zarząd nie jest w stanie zaprezentować wszystkich działań, podjętych w powiecie, a materiał który otrzymują radni i tak jest obszerny w stosunku do innych sprawozdań na terenie Wielkopolski.

Przewodniczący poprosił także o wyjaśnienie finansowania piłki siatkowej przez powiat.

Beata Walkowiak poinformowała, iż jeśli chodzi o zawody, czy opłacanie sędziów oraz wyjazdy na rozgrywki, to trudno jest dookreślać każdy punkt dofinansowania w sprawozdaniu. Dodała też, iż budżet ma charakter zadaniowy.

Jerzy Mazurkiewicz zabrał głos, iż zarząd egzekwuje, aby każda kwota, która jest przekazywana na zawody była poparta dowodem w postaci banerów powiatu na meczach. Pokreślił, że często logo powiatu pojawia się, mimo że kwota dotacji z powiatu jest symboliczna.

Janusz Balcerzak poprosił o doprecyzowane, czy wolne środki na rachunkach bankowych, to także te, które zostały przeznaczenie na zimowe utrzymanie dróg, ponieważ z jego informacji wynika, iż całość nie została wykorzystana przez powiat. Poprosił także o wskazanie powodu, dlaczego środki są stopniowo w ciągu roku zwiększane, zamiast planować pule pieniędzy na określone zadania już na początku roku ze stopniowym zwiększaniem w razie uzyskania dotacji z zewnątrz.

Beata Walkowiak poinformowała, że w trakcie roku budżetowego zmieniają się zarówno dochody i wydatki, a zarząd tak musi dysponować budżetem, aby wystarczyło do rozdysponowania środków dla każdej jednostki. Wyjaśniła, iż rozdysponowanie pieniędzy polega na tym, że pula, która pozostaje z ubiegłego roku i jest rozdysponowana na poszczególne zadania. Uznała też, iż zarząd musi przewidzieć, jaką kwotą będzie dysponować na koniec roku.

Ad. 4:

Mirosław Balicki w punkcie przeznaczonym na wolne głosy i wnioski dopytał, czy drużyna „Warta”, która ma problemy finansowe, może także liczyć na drobną dotację.

Jerzy Mazurkiewicz uznał, iż zasadą jest konieczność startowania w konkursie, a drobne dofinansowanie obejmuje obszar powiatu. Zwrócił on uwagę, iż nieliczne wnioski są rozpatrywane pozytywne, ponieważ na to zadanie nie przeznacza się znacznych sum.

Grzegorz Kaźmierczak zabrał głos, stwierdzając, że jeśli klub prowadzi działalność dla grup młodzieżowych i dziecięcych, to trenerzy dostają znaczne dofinansowanie od powiatu, a powiat nie ma w swoich zadaniach utrzymywania działalności klubowej.

Jerzy Mazurkiewicz dodał także, że powiat finansuje także dodatkowe godziny wychowania fizycznego, prowadzone przez nauczycieli.

Małgorzata Cichacka zapytała radnych o to, jak zapatrują się na budowę drogi w Parku im. Dzieci Wrzesińskich i czy powiat nie powinien w tej kwestii zareagować.

Przewodniczący uznał, iż radni mogą wypowiadać się jedynie jako obywatele, a nie jako Rada, ponieważ jest to działanie podjęte przez Gminę Września.

Ad 5:

Zamykając posiedzenie, Przewodniczący zaproponował, aby zwrócić się z zapytaniem do Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich, jakie działanie zostały podjęte w 2014 roku w ramach Strategii Rozwoju Powiatu oraz co będzie realizowane w roku 2015 oraz zastanowić się nad formą przyglądania się realizacji tego dokumentu w praktyce.

 

Przewodniczący Komisji

Janusz Balcerzak

 

Protokołowała

Natalia Ratajczyk

 

 

drukuj (Protokół nr 5/2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Balcerzak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:09

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.