Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 13 / 2020

PROTOKÓŁ NR 13/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Ze względu na omawianą tematykę w posiedzeniu uczestniczyli: Zbigniew Hupało, prezes Zarządu „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o., Urszula Kosmecka, dyrektor ds. administracyjno-inwestycyjnych i Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Z uwagi na brak wniosków o zmianę w porządku obrad, przewodnicząca komisji przystąpiła do realizacji jego merytorycznych punktów:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.
 3. Informacja o bieżącym funkcjonowaniu Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w czasie pandemii COVID-19.
 4. Informacja o celach i zamierzeniach strategicznych „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

 

Pkt 3 Informacja o bieżącym funkcjonowaniu „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w czasie pandemii COVID-19.

Zbigniew Hupało, prezes Zarządu „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. przedstawił prezentację dotyczącą bieżącego funkcjonowania szpitala w czasie pandemii koronawirusa. Poinformował, że Szpital Powiatowy we Wrześni funkcjonuje nieprzerwanie od momentu rozwoju epidemii w Polsce w marcu 2020 r. Zaznaczył, że wydzielono odrębną izbę przyjęć z osobnym wejściem dla osób z objawami gorączki, kataru i kaszlu oraz namiot do wstępnej selekcji pacjentów, którzy następnie są kierowani do jednej z trzech stref bezpieczeństwa: czerwonej (dla pacjentów z podejrzeniem koronawirusa), pomarańczowej (strefa przejściowa) i zielonej (dla pacjentów bezobjawowych). Poinformował, że na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii wyodrębniono salę do izolacji pacjentów, a w starej części szpitala przygotowano rezerwowe miejsca dla chorych. Zaznaczył, że personel medyczny, pracownicy administracyjni i pracownicy zewnętrznej firmy sprzątającej zostali przebadani na obecność wirusa. Dodał, że personel został zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej, a w przypadku kontaktu z osobą z podejrzeniem koronawirusa pracownicy są badani na obecność wirusa. Podkreślił, że wznowiono odwiedziny pacjentów w stanie ciężkim i porody rodzinne, które zostały zakazane w marcu. Poinformował, że w zakresie wykonania kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia ryczałt w okresie od stycznia do maja został wypracowany na poziomie 86,39 %.

Zbigniew Hupało udzielił odpowiedzi na pytania zgłaszane przez członków komisji.

Grzegorz Trocha, członek komisji zapytał, jaką liczbę pacjentów szpitala przebadano na obecność koronawirusa.

Zbigniew Hupało odpowiedział, że od każdego pacjenta z objawami gorączki, kaszlu i kataru jest pobierany wymaz. Zaznaczył, że problemową kwestią jest jednak dalsze postępowanie z pacjentem, gdyż powinien on być izolowany w szpitalu, a warunki lokalowe polskich lecznic na to nie pozwalają. Podkreślił, że przeprowadzane badania zgodnie z opinią NFZ-u nie są badaniami przesiewowymi i powinny być wykonywane wyłącznie u pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Nie wskazał liczby przebadanych pacjentów.

Małgorzata Cichacka, członek komisji zapytała o dostępność do badania na potwierdzenie obecności koronawirusa dla mieszkańców.

Zbigniew Hupało odpowiedział, że badania są wykonywane w laboratorium w Szpitalu Powiatowym we Wrześni i są dostępne dla każdego mieszkańca.

Marek Kołodziejczyk, członek komisji odniósł się do funkcjonowania organów powiatu w czasie pandemii. Zauważył, że wprowadzono różne standardy w organizacji pracy komisji i Rady, gdyż na sesji radni siedzą w 1,5 m odległościach, w maseczkach i nie mają możliwości zadawania pytań, a w czasie tego posiedzenia komisji takie obostrzenia nie obowiązują. Dodał, że konieczność pisemnego zgłaszania pytań do materiałów sesyjnych jest nieuzasadniona w momencie, gdy na innym posiedzeniu jej członkowie mają możliwość bezpośredniego zadawania pytań zaproszonym gościom.

Rafał Zięty, członek komisji zgodził się ze spostrzeżeniami przedmówcy w zakresie niedostosowania pomieszczenia do liczby uczestników posiedzenia i braku możliwości zachowania bezpiecznych odległości.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zaznaczył, że społeczeństwo częściowo oswoiło się z zagrożeniem zarażenia koronawirusem. Podkreślił, że nałożone reżimy sanitarne nie są konsekwentnie przestrzegane. Dodał, że z uwagi na zaproszenie przedstawicieli szpitala, liczba uczestników posiedzenia zwiększyła się i skrócił się dystans odległościowy, który obowiązuje przykładowo na posiedzeniach Zarządu organizowanych również w sali konferencyjnej.

Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich” zapytał o możliwość uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjentów przebywających w szpitalu. Dodał, że na poprzednim posiedzeniu komisji sygnalizowano, że są trudności w dostępie do tych informacji.

Zbigniew Hupało poinformował, że została uruchomiona większa liczba numerów telefonów, dane do kontaktu są ogólnodostępne. Dodał, że każdy pacjent podpisuje oświadczenie, w którym wskazuje osoby mające prawo do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia. Zaznaczył, że wszystkie trudności w pozyskaniu tych informacji powinny być zgłaszane personelowi i obsłudze szpitala, gdyż jedynie na konkretnym przypadku będzie można zweryfikować, gdzie nastąpił błąd.

Grzegorz Trocha zapytał, jak informuje się rodziny pacjentów, którzy trafiają do szpitala w stanie, który uniemożliwia im wypełnienie formularzy.

Zbigniew Hupało podkreślił, że w takiej sytuacji decyzję o leczeniu podejmuje się na zasadzie „domniemanej zgody”.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy w czasie pandemii wprowadzono zasady informowania rodzin pacjentów o ich stanie zdrowia w związku z brakiem możliwości bezpośredniego kontaktu np. telefoniczne dyżury lekarzy.

Zbigniew Hupało powtórzył, że możliwość telefonicznego kontaktu z personelem medycznym nie została ograniczona, a lekarze prowadzący są zobowiązani do informowania rodzin o stanie zdrowia pacjentów. Dodał, że kwestię potrzeby informowania rodzin będzie zgłaszał na spotkaniach z kierownikami oddziałów.

Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że każdy z własnego doświadczenia wie, ile czasu należy poświęcić, by uzyskać informację o stanie zdrowia pacjenta. Dodał, że tym bardziej jest to utrudnione w sytuacji pandemii, gdy rodziny nie mają możliwości bezpośredniej rozmowy z lekarzem prowadzącym, a jedyną dostępną formą kontaktu jest telefoniczne połącznie. Podkreślił, że wyznaczenie dyżurów na udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentów mogłoby sparaliżować codzienną pracę oddziałów.

Jarosław Czyż, członek komisji zapytał o obsadę lekarską karetek pogotowia ratunkowego.

Zbigniew Hupało odpowiedział, że są problemy z obsadzeniem dyżurów lekarskich w karatekach w związku z niskim wyngrodzeniem. Zaznaczył, że obecnie jest rozstrzygany konkurs na obsadę karetek „s”, wpłynęło wiele ofert.

Grzegorz Trocha zapytał, czy są problemy z obsadą lekarską na Szpitalnym Oddziale Ratunkowy i Izbie Przyjęć. Dodał, że mieszkańcy sygnalizują konieczność kilkugodzinnego oczekiwania na diagnozę lekarską.

Zbigniew Hupało zaznaczył, że takie trudności nie istnieją, są obsadzone wszystkie dyżury na SORZ-e i tzw. „wieczorynce”.

Stefan Tomczak, członek komisji odniósł się do dyskusji na temat konieczności informowania rodzin o stanie zdrowia pacjentów. Zaznaczył, że w jego opinii dyskusja ta jest bezprzedmiotowa, gdyż z jednej strony obowiązkiem lekarza jest informowanie o stanie zdrowia pacjenta, a ponadto rodziny mają możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentem za pośrednictwem swoich własnych telefonów komórkowych.

Marek Kołodziejczyk zapytał o zwiększenie liczby porodów w szpitalu w związku ze zmianą kierującego oddziałem ginekologiczno-położniczym. Dopytał o terminy adaptacji nowych pomieszczeń na potrzeby oddziału dziecięcego.

Zbigniew Hupało zaznaczył, że mimo pandemii liczba porodów wzrosła, szczególnie w kwietniu i maju. Podkreślił, że w związku z epidemią, w starej części szpitala zostały przygotowane pomieszczenia dla osób wymagających hospitalizacji. Dodał, że wzrosły ceny usług remontowych, a z powodu obostrzeń sanitarnych wejście ekipy remontowej nie jest możliwe.

 

Pkt 4 Informacja o celach i zamierzeniach strategicznych „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o.

Zbigniew Hupało poinformował, że:

 • w związku z koniecznością poprawy warunków leczenia dzieci i młodzieży została opracowana dokumentacja adaptacji nowych pomieszczeń na potrzeby oddziału dziecięcego,
 • planuje się, by po przeniesieniu oddziału dziecięcego w jego miejscu funkcjonowało laboratorium, a pomieszczenia po diagnostyce laboratoryjnej przeznaczyć na rozszerzenie usług rehabilitacyjnych,
 • będzie przeprowadzana termomodernizacja budynku szpitala, zostaną podjęte rozmowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu uzyskania pożyczki na ten cel,
 • rozważana jest koncepcja przeniesienia poradni lekarza rodzinnego do budynku parterowego usytuowanego po lewej stronie od wejścia do obecnej przychodni,
 • w 2021 r. w związku z kończącym się okresem trwałości projektu dot. budowy i rozbudowy szpitala, planuje się rozszerzyć komercyjną działalność z zakresu ortopedii, chirurgii i ginekologii,
 • planowany jest rozwój usług z zakresu rehabilitacji neurologicznej,
 • przewidywany jest stopniowy remont starej części szpitala,
 • opracowywana jest koncepcja wdrożenia centralnej sterylizacji.

Grzegorz Trocha zapytał o kadrę lekarską szpitala i jej wpływ na jakość świadczonych usług medycznych.

Zbigniew Hupało odpowiedział, że z powodu braku kadry lekarskiej konieczne było zawieszenie na pewien czas pracy oddziału neurologicznego. Zaznaczył, że kwestia ta została rozwiązana, oddział funkcjonuje z nową obsadą.

Rafał Ziety zapytał o koncepcję rozwoju usług z zakresu medycyny pracy.

Zbigniew Hupało odpowiedział, że koncepcja świadczenia usług medycyny pracy jest rozpatrywana, ważną kwestię stanowi pozyskanie lekarza.

Grzegorz Trocha zapytał, czy planuje się zorganizować przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową dla pacjentów szpitala.

Zbigniew Hupało odpowiedział, że projekt zagospodarowania tej przestrzeni został przygotowany.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące.

Henryka Waligóra odniosła się do wypowiedzi radnej Małgorzaty Cichackiej dotyczącej kwestii poruszanych przez komisję na jej posiedzeniach. Zaznaczyła, że plan pracy komisji został wypracowany przez jej członków, swoje propozycje zgłosili jedynie radni: Grzegorz Trocha i Rafał Zięty, a następnie przyjęty przez wszystkich członków komisji. Podkreśliła, że plan komisji został również przedstawiony na sesji Rady w grudniu 2019 r., radni nie wnieśli uwag. Podkreśliła, że sprawozdanie z realizacji działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2019 r. przedstawione na poprzednim posiedzeniu komisji stanowi pkt 2 przyjętego planu pracy komisji. Dodała, że radni mają dostęp do codziennych komunikatów o pandemii, a potrzebę dyskusji na ten temat w szerszym gronie można było zgłosić telefonicznie lub za pośrednictwem biura Rady.

Małgorzata Cichacka odpowiedziała, że jej rozczarowanie tematyką poruszaną na poprzednim posiedzeniu komisji było spowodowane faktem, że od momentu wprowadzenia obostrzeń sanitarnych nie odbyło się żadne posiedzenie komisji, a na tym zwołanym w czerwcu nikt nie odniósł się do panującej sytuacji epidemiologicznej. Zaznaczyła, że jej uwagi nie odnosiły się do przyjętego planu pracy komisji. Dodała, że w styczniu uzgodniono na posiedzeniu, że sprawy istotne pojawiające się w ciągu roku, będą na bieżąco omawiane na posiedzeniach komisji. Podkreśliła, że przewodniczący komisji jest odpowiedzialny za organizację jej pracy i może samodzielnie wprowadzać pod obrady aktualną tematykę. Zaznaczyła, że będzie aktywniej uczestniczyła w pracach komisji i zgłaszała tematy wymagające bieżącego zaopiniowania.

Henryka Waligóra poinformowała, że pozostałe komisje Rady w okresie od marca do czerwca również nie odbywały swoich posiedzeń.

Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że fundamentem działania komisji jest jej roczny plan pracy. Dodał, że sprawy dotyczące funkcjonowania szpitala w czasie pandemii były na bieżąco przekazywane mieszkańcom za pośrednictwem lokalnego radia i publikowane w „Przeglądzie Powiatowym”.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 

Przewodnicząca komisji

Henryka Waligóra

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 13 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryka Waligóra
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-08-28 09:45

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.