Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 10 / 2019

PROTOKÓŁ NR 10/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 6 grudnia 2019 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność siedmiu członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wrześni. W posiedzeniu uczestniczyła Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.
  3. Przygotowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2020 r.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Przygotowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2020 r.

W związku z przygotowaniem planu pracy przez członków komisji poproszono Joannę Musiałkiewicz, p o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu o przedstawienie kompetencji: Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o., aby móc wskazać zakres tematów, który zostanie ujęty w planie pracy komisji na 2020 r.

Joanna Musiałkiewicz poinformował, że spółka działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, z czego wynika znaczne ograniczenie w dostępie do różnego rodzaju informacji. Dodała, że niektóre informacje dotyczące spółki objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa i tajemnicą handlową. Dopowiedziała, że w związku z powyższym plan pracy komisji, w kontekście dostępu do informacji dotyczących Szpitala Powiatowego we Wrześni, Sp. z o.o. należałoby dostosować do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o., o których radni mają możliwość uzyskania informacji.

Kompetencje stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie komisji opracowali plan pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2020 rok.

Plan pracy stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie roczny plan pracy komisji na 2020 rok.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia przetargu na zakup karetki, zadanie zostało przeniesione na 2020 r. Dodała, że wszystkie gminy Powiatu Wrzesińskiego podtrzymują wolę wsparcia finansowego w takich kwotach, jakie były planowane na 2019 r. Gmina Miłosław, Pyzdry i Nekla po 30.000,00 zł, Gmina Kołaczkowo 20.000,00 zł i Gmina Września 100.000,00 zł. Dopowiedziała, że w Polsce znajduje się 4 dostawców karetek. Poinformowała, że granty z ministerstwa, które przeznaczone były na karetki powodowały znaczne wydłużenie okresu realizacji poszczególnych zamówień.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 10 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.