Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 7 / 2019

PROTOKÓŁ NR 7/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 3 października 2019 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność siedmiu członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Schroniska dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalni Markot w Zielińcu na zaproszenie dyrektora placówki. Zaproszenie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu ze względu na tematykę uczestniczyli:

1) Bernadeta Goździewicz, dyrektor Schroniska dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalni Markot w Zielińcu;

2) Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

3) Marta Frąckowiak, koordynator Biura Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Schroniska dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalni Markot w Zielińcu.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Schroniska dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalni Markot w Zielińcu.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że kilka lat temu była już na posiedzeniu komisji w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Zielińcu. Dodała, że kiedy była w tym miejscu po raz pierwszy to okna nie miały szyb, dach przeciekał, nie było żadnych mebli, a podłogi były w złym stanie. Dopowiedziała, że wiele prac wykonywanych było przez mieszkańców schroniska. Poinformowała, że od maja 2018 r. funkcję dyrektora placówki powierzono Pani Bernadecie Goździewicz. Dodała, że będąc dziś tutaj, można zauważyć wielkie zmiany, duże zaangażowanie i ogromny wkład pracy. Poprosiła o przedstawienie informacji dotyczących funkcjonowania placówki Bernadetę Goździewicz, dyrektora Schroniska dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalni Markot w Zielińcu.

Bernadeta Goździewicz poinformowała, że w Schronisku dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalni Markot w Zielińcu świadczy się 3 rodzaje pomocy: schronisko dla bezdomnych, ogrzewalnie i hostel, który działa w ramach interwencji kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Dodała, że ogrzewalnia zaczyna funkcjonować od 1 października, przez cały okres zimowy, aż do 30 kwietnia następnego roku. Dopowiedziała, że w placówce świadczone są działania całodobowe i całorocznie. Poinformowała, że schronisko działa na podstawie regulaminu schroniska, ogrzewalni i hostelu oraz na mocy ustawy o pomocy społecznej i przepisów w zakresie pomocy osobom bezdomnym. Dodała, że w schronisku zatrudnionych jest 30 opiekunów, terapeuta oraz kierowca, który służy dowozem osobom chorym i potrzebującym dostępu do pomocy medycznej. Dopowiedziała, że schronisko dąży do spełnienia standardów, które Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznaczyło w ramach funkcjonowania takich jednostek. Poinformowała, że w schronisku jest 50 miejsc. W okresie letnim przebywa w nim około 30 – 35 osób, natomiast w okresie zimowym ponad 40 osób. Dodała, że schronisko działa przy Stowarzyszeniu Monar, współpracuje z gminami powiatu wrzesińskiego: Gminą Września, Miłosław, Pyzdry i Kołaczkowo, a także z gminami w województwie zachodniopomorskim, kujawsko – pomorskim, warmińsko – mazurskim i w całym województwie wielkopolskim. Dopowiedziała, że pobyt za jednego mieszkańca wynosi 38,00za dzień, czyli 1140,00 zł miesięcznie. Poinformowała, że hostel, który znajduje się w budynku Schroniska dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalni Markot w Zielińcu działa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Dodała, że hostel przeznaczony jest dla osób i rodzin dotkniętych zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Dopowiedziała, że najmłodszy uczestnik ma 18 lat, a najstarszy 84 lata. Poinformowała, że środki finansowe, które posiada placówka przeznaczane są m.in. na mieszkańców, ich wyżywienie, zabezpieczenie mediów, leków, potrzeb i środków czystości. Dodała, że remonty wykonywane w budynku, realizowane są przez sponsorów, lub konkursy, w których schronisko bierze udział. W zeszłym roku uzyskano środki finansowe z ministerstwa na nowe łóżka, szafy, pościele, kołdry i środki czystości. Dopowiedziała, że każdy mieszkaniec schroniska posiada swoje obowiązki. Wszystkie prace realizowane na terenie ośrodka wykonują jego domownicy.

Radny Rafał Zięty zapytał, czy mieszkańcy schroniska posiadają własne dochody.

Bernadeta Goździewicz odpowiedziała, że 7 osób ma własne dochody. Są to zazwyczaj emerytury. Wtedy z dochodu mieszkańca jest pobierana kwota do 70% na jego utrzymanie w schronisku.

Rafał Zięty zapytał, co oznacza do 70% wynagrodzenia.

Bernadeta Goździewicz odpowiedziała, że dokonywane przeliczenia, ponieważ miesięczny pobyt mieszkańca wynosi 1.140,00 zł, a przy emeryturze w wysokości 1.500,00 zł nie wiele zostaje, stąd pobierana jest kwota na poziomie nie więcej niż 70% wynagrodzenia.

Rafał Zięty zapytał, kto jest właścicielem budynku, w którym znajduje się Schronisko dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalnia Markot w Zielińcu.

Bernadeta Goździewicz odpowiedziała, że Stowarzyszenie Monar posiada użyczenie od Starostwa Powiatowego we Wrześni. Umowa obowiązuje do 2025 r.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy powiat mógłby w jakiś sposób partycypować w kosztach schroniska, czy wykonać remont.

Radny Marek Kołodziejczyk poinformował, że bez zgody konserwatora zabytków w obiekcie nie można przeprowadzić dużych prac remontowych.

Bernadeta Goździewicz dodała, że istnieją trudności związane z parkiem wokół budynku, w którym znajduje się schronisko. Dopowiedziała, że konserwator zabytków oznajmił, że należałoby przeprowadzić inwentaryzację parku, aby móc korzystać z pozyskiwania środków zewnętrznych. Poinformowała, że cała inwentaryzacja drzewostanu wynosi około 15.000,00 zł. Dodała, że ze względu na umowę użyczenia, schronisko musi pokryć koszty związane z inwentaryzacją parku.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy istnieją sponsorzy, którzy chętnie ofiarują swoją pomoc. Czy jest ich nadal tak wiele, jak w poprzednich latach.

Bernadeta Goździewicz odpowiedziała, że liczba sponsorów znacznie zmalała w porównaniu do lat ubiegłych.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, jakie są największe potrzeby schroniska.

Bernadeta Goździewicz odpowiedziała, że są to wszelkiego rodzaju materiały budowlane, odzież, środki czystości i żywność.

Radny Grzegorza Trochy wnioskował o to, aby Powiat Wrzesiński, jako właściciel obiektu przeprowadził inwentaryzację budynku, ocenę stanu technicznego budynku m.in. dachu, ogrodzenia, ocenę drzewostanu parku na terenie, którego znajduje się Schronisko, a także przygotował dokumentację, która jest niezbędna do ubiegania się o środki zewnętrzne. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 7 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.