Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 22 / 2018

PROTOKÓŁ NR 22/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 4 września 2018 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na zaproszenie dyrektora placówki. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyli:

1) Olga Krukowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni;

2) Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

3) Adam Grzechowiak, lekarz rodzinny Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Wizyta w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na zaproszenie dyrektora placówki.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Wizyta w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na zaproszenie dyrektora placówki.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej zostało zwołane na zaproszenie dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w związku z sytuacją, która miała miejsce w jednostce. Poprosiła o przybliżenie sytuacji Olgę Krukowską, dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Olga Krukowska poinformowała, że sytuacja dotyczy opublikowanego artykułu pt.: „Bolesne zarzuty stażystki” w gazecie lokalnej z dnia 24.08.2018 r. Przybliżyła treść zamieszczonego artykułu. Dodała, że kobieta odbywała staż w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Dopowiedziała, że była sumienna, punktualna i akceptowana przez mieszkańców placówki, jednak nie sprawdzała się w pracy zespołowej, ignorowała dyspozycje i wykonywała te zadania, które uważała za słuszne.

 

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zapytała, co spowodowało, że stażystka postanowiła pójść do gazety lokalnej.

 

Olga Krukowska odpowiedziała, że stażystka mimo braku pozwolenia obcięła włosy jednej z mieszkanek Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Dodała, że nie posiadała ona uprawnień do wykonywania takich czynności. Dopowiedziała, że powiedziała stażystce, iż nie nadaje się do pracy z osobami starszym, ta zbulwersowała się i postanowiła rozgłosić sytuację w prasie.

 

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że stażystka wykorzystała sytuację, poruszając w artykule również wydarzenie, które miało miejsce w kwietniu 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Olga Krukowska poprosiła o przedstawienie wydarzenia z kwietnia 2018 r. Adama Grzechowiaka, lekarza rodzinnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Adam Grzechowiak poinformował, że mieszkanka Domu Pomocy we Wrześni, która miała amputowane nogi zsunęła się z wózka inwalidzkiego i upadła na podłogę. Dodał, że początkowo wyglądało na stłuczenie kikuta nogi. Dopowiedział, że po 2 dniach dolegliwości nie ustępowały i rodzina mieszkanki zgłaszała, że ból się nasila. Poinformował, że wykonano prześwietlenie, chirurg założył łuskę usztywniającą celem zmniejszenia dolegliwości.

 

Olga Krukowska dodała, że po wypadku mieszkanka nie zgłaszała dolegliwości bólowych, dopiero po pewnym czasie.

 

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że sprawa ucichła, jednak z chwilą opublikowania artykułu w gazecie ponownie zrobiło się głośno o sprawie.

 

Olga Krukowska dodała, że mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wrześni traktowani są tak samo. Dopowiedziała, że lekarz przebywa w placówce raz w tygodniu, dodatkowo można konsultować się z nim telefonicznie.

 

Adam Grzechowiak poinformował, że  mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wrześni mają sponsorowane szczepienia przeciw grypie przez lekarza rodzinnego.

 

Anna Maria Kulczyńska dodała, że mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wrześni są zadbani i mają stałą opiekę.

 

Radny Paweł Guzik zapytał, ilu mieszkańców przebywa aktualnie w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Olga Krukowska odpowiedziała, że w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni przebywa obecnie 45 mieszkańców.

 

Przewodnicząca komisji poinformowała, że na przestrzeni 20 lat widzi, że dyrektorzy Domu Pomocy Społecznej starali się i starają się nadal, aby w jednostce było jak najlepiej, aby panowały dobre warunki, niczego nie brakowało, a mieszkańcy byli zadbani.

 

Olga Krukowska poinformowała, że pracownicy Domu Pomocy Społecznej we Wrześni poczuli się urażeni artykułem umieszczonym w gazecie. Dodała, że od 2 lat jest dyrektorem placówki i ten artykuł wyrządził wiele złego i jej pracę w dużej mierze unicestwił. Dopowiedziała, że stara się i chce, aby mieszkańcy placówki mieli dobrze i traktowali to miejsce jak swój własny dom, mimo że, jest to bardzo trudne. Poinformowała, że gdyby mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wrześni mieli wybór i możliwość powrotu do domu rodzinnego, to wszyscy opuściliby placówkę.

 

Członkowie komisji zapoznali się z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, budynkiem jednostki, a także porozmawiali z mieszkańcami placówki. Członkowie komisji stwierdzili, że w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni panuje miła i rodzinna atmosfera, jest czysto, a pracownicy starannie i sumiennie troszczą się o mieszkańców placówki. Stwierdziła również, że osoby przebywające w jednostce są zadbane i mają zapewnioną stałą opiekę.

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej stwierdza, iż komisja wielokrotnie wizytowała Dom Pomocy Społecznej, rozmawiała z jego mieszkańcami i nie wnosiła uwag pokontrolnych.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

drukuj (Protokół nr 22 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryka Waligóra
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:12

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.