Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 21 / 2018

PROTOKÓŁ NR 21/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność trzech członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wrześni. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyły:

1) Magdalena Sobczak – Jankiewicz, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni,

2) Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przeczytała opinię radcy prawnego w sprawie przeprowadzania przez komisję wizytacji w placówkach pomocy społecznej. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Zapoznanie się z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni.

Przewodnicząca komisji poprosiła o zapoznanie z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni Magdalenę Sobczak – Jankiewicz, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni.

Magdalena Sobczak – Jankiewicz poinformowała, że na Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wrześni uczęszcza 50 uczestników. Warsztat jest placówką pobytu dziennego realizującą zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Dodała, że terapia prowadzona jest w pracowniach: gospodarstwa domowego, komputerowo - medialnej, stolarskiej, mydła i świec, plastyczno - fotograficznej, sztuki użytkowej i introligatorskiej, krawieckiej i witraży. Dopowiedziała, że dla uczestników prowadzona jest rehabilitacja ruchowa. Poinformowała, że zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uczestnicy Warsztatów zostają poddani ocenie 2 razy w roku. Pierwsza kontrola przeprowadzana jest na koniec czerwca, a druga na koniec roku. Dodatkowo  uczestnicy zostają poddani co 3 lata kompleksowej 3-letniej ocenie, która ma wskazać, czy dany uczestnik kontynuuje warsztaty, czy jest zdolny do pracy lub czy istnieje możliwość przeniesienia go do innej placówki. Dodała, że jednym z pytań podczas kontroli była długość przebywania podopiecznych w placówce. Dopowiedziała, że na Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wrześni uczęszcza 11 uczestników, którzy są od początku istnienia placówki, czyli 21 lat. Poinformowała, że 2 uczestników odbywa staż. Dodała, że połowa uczestników nie uczęszczała do szkoły, tylko miała zajęcia indywidualne. Dopowiedziała, że nie ma przepisów określających wiek, do którego można przyjmować podopiecznych. Na Warsztaty zgłaszani są uczestnicy po 18 roku życia. Przedstawiła sytuacje niektórych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy jest kolejka osób chętnych do uczęszczania na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Magdalena Sobczak – Jankiewicz odpowiedziała, że istnieje lista osób oczekujących, na której znajduje się aktualnie 7 osób. Poinformowała, że większość uczestników, to osoby, które nie powinny brać udziału w Warsztatach, ponieważ jeżeli uczestnik nie mówi lub nie potrafi zasygnalizować swoich potrzeb fizjologicznych nie powinien być kierowany do placówki, która aktywizuje zawodowo. Dodała, że kiedyś orzeczenia wydawano na stałe.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że na Warsztaty uczęszcza większość uczestników z intelektualnym stopniem niepełnosprawności. Dodała, że osoby niepełnosprawne ruchowo trafiają na rynek pracy i mogą znaleźć zatrudnienie, czy biorą udział w projekcie lub odbywają staż. Są to osoby które rokują. Dopowiedziała, że natomiast osoba niepełnosprawna umysłowo może pracować, jednak wymaga stałego nadzoru.

Magdalena Sobczak – Jankiewicz poinformowała, że brakuje placówki, do której skierowani zostaliby uczestnicy, którzy przebywają na Warsztatach Terapii Zajęciowej już 20 lat i nie są zdolni do podjęcia jakiejkolwiek pracy. Dodała, że najstarsza uczestniczka ma 54 lata, a najmłodszy uczestnik 20 lat. Dopowiedziała, że Warsztaty Terapii Zajęciowej posiadają transport zewnętrzny, co jest korzystniejsze finansowo. Poinformowała, że Gmina Nekla dowozi 6 uczestników na Warsztaty autobusem, który zawozi dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni. Dodała, że 27 uczestników dowożonych jest autobusami zewnętrznymi, a pozostała część osób jest przywożona lub przyprowadzana przez rodziców. Poinformowała, że największym problemem Warsztatów Terapii Zajęciowej są niskie płace terapeutów. Dodała, że uczestniczy Warsztatów otrzymują miesięcznie 30,00 zł. Dopowiedziała, że dodatkowo co miesiąc można im przyznać 10,00 zł za zajęcia artystyczne, czy branie udziału w konkursach.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie wniosków pokontrolnych i sprawozdania półrocznego z działalności placówki.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że zgodnie z rozporządzeniem, które obliguje do przeprowadzenia kontroli merytorycznej i finansowej, to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni występuje co roku z pismem do starosty o przeprowadzenie kontroli finansowej. Dodała, że merytoryczna kontrola odbywa się co roku. Dopowiedziała, że Warsztaty Terapii Zajęciowej udostępniają wszystkie sprawozdania finansowe i rozliczenia, które pod względem merytorycznym sprawdzane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Poinformowała, że sprawdzane są pod względem zasadności wydawania środków, natomiast pod względem księgowym m.in. czy dobrze opisane są rachunki, czy dobrze dokonano przelewy kontroluje Wydział Finansowy. Dodała, że nigdy nie było żadnych zaleć pokontrolnych, które powodowałyby reorganizację lub niezgodność z ustawą czy rozporządzeniem. Dopowiedziała, że czasami zdarzają się uchybienia np. brak aktualnego oświadczenia, czy uzupełnienie informacji poprzez wyjaśnienia, ponieważ nie zawsze wszystko wynika z posiadanej dokumentacji. Poinformowała, że należy również przeprowadzić rozmowy z terapeutami i uczestnikami warsztatów. Dodała, że z kontroli sporządzany jest protokół.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

drukuj (Protokół nr 21 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryka Waligóra
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:12

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.