Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 7/2015

PROTOKÓŁ NR 7/2015

Z WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ W CZESZEWIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

 

Przewodnicząca komisji, Henryka Waligóra otworzyła posiedzenie, stwierdziła,  że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji, co stanowi quorum pozwalające  na podejmowanie prawomocnych decyzji.

W posiedzeniu uczestniczył Jerzy Nowaczyk - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz Urszula Remisz – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Czeszewie.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Omówienie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie.
  3. Przyjęcie propozycji do planu pracy komisji na 2016 r.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia, w związku z czym przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.

Ad. 2:

Henryka Waligóra zapytała, w jaki sposób kształtuje się kwestia prawa własności dla nieruchomości, w której znajduje się placówka. Urszula Remisz odpowiedziała, iż umowa najmu została przedłużona na okres 5 lat. Właściciel nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości. Możliwość przeniesienia placówki do budynku, którego właścicielem jest gmina Miłosław jest utrudniona, ponieważ w pierwszej kolejności należałoby zmienić zapisy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem budynku na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej. Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej poinformowała, że od tych działań odstąpiono. Jeśli możliwa byłaby zmiana lokalizacji placówki, to istotne byłoby wykorzystanie budynku także na inne cele. W planach istnieje zorganizowanie miejsca, w którym mieszkańcy gminy Miłosław mogliby gromadzić się na wydarzeniach kulturalnych, czy innych przedsięwzięciach, ponieważ miasto Miłosław nie dysponuje taką bazą.  Henryka Waligóra zapytała o powierzchnię użytkową budynku  w Czeszewie. Urszula Remisz odpowiedziała, iż stanowi ona 370 metrów kwadratowych i jest wykorzystywana w całości. Dodała, iż przeprowadzanie kompleksowych prac remontowych jest nieopłacalne, ponieważ budynek nie jest własnością Warsztatu Terapii Zajęciowej. Pozyskanie środków zewnętrznych, gdy nie posiada się tytułu własności, jest ograniczone. Henryka Waligóra zapytała, czy problem niepełnosprawności pogłębia się. Kierownik zaznaczyła, że wskaźnik dzieci niepełnosprawnych utrzymuje się na podobnym poziomie.  Ze względu na fakt, iż tworzone są warunki sprzyjające niepełnosprawnym, stają się oni bardziej aktywni społecznie, a w konsekwencji – bardziej widoczni, więc wrażenie, że niepełnosprawnych przybywa może być mylne.  Henryka Waligóra zapytała o budżet, jakim dysponuje placówka. Urszula Remisz odpowiedziała, iż roczny budżet wynosi 500 000,00 zł, z czego około 40 000,00 zł rocznie kosztuje zapłata czynszu (osiemnaście tysięcy złotych pokrywa gmina Miłosław). Zaznaczyła, że jeśli budżet przyszłoroczny utrzyma się na podobnym poziomie w stosunku do mijającego roku, to placówka jest w stanie poradzić sobie z bieżącymi wydatkami. Bogdan Kruk zapytał o liczbę uczestników warsztatów. Urszula Remisz poinformowała, iż aktualnie bierze udział 30 osób, ale w związku z dużym zainteresowaniem, tworzone są zapisy dla nowych uczestników. Henryka Waligóra zapytała o ich przedział wiekowy. Urszula Remisz odpowiedziała, iż najmłodszy uczestnik ma 24 lata, a najstarszy 60. Nie ma górnej granicy wiekowej dla uczestników. Paweł Guzik zapytał o stan kadrowy. Kierownik odpowiedziała, iż łącznie z nią pracuje dziewięć osób. Osoba prowadząca rehabilitację jest zatrudniona na cały etat, ale od 2016 roku zostanie on zmniejszony do wymiaru ¾. Zainteresowanie pracą w Warsztatach Terapii Zajęciowej jest małe, ze względu na niski poziom wynagrodzenia. Czesław Borkowski zapytał, czy warsztaty otrzymują wsparcie od innych placówek, np. z opieki społecznej. Urszula Remisz zauważyła, iż Warsztaty Terapii Zajęciowej nie są objęte taką pomocą. Czesław Borkowski zapytał o udział „Caritasu” w zbiórce artykułów spożywczych na cele placówki. Kierownik poinformowała, iż nie prowadzi zbiórek żywności, ponieważ uczestnicy warsztatów nie zabierają jej do domu – śniadania są przygotowywane na miejscu, a koszty przygotowania pokrywają rodzice podopiecznych. Waldemar Grzegorek dodał, iż rolą placówki jest przede wszystkim rehabilitacja. Urszula Remisz zwróciła także uwagę, iż nie jest w stanie zweryfikować pod względem formalnym, który z podopiecznych wymagałby dodatkowego wsparcia. Henryka Waligóra zapytała o udział sponsorów. Kierownik odpowiedziała, iż ich działalność z upływem lat uszczupliła się – najczęściej udzielana jest pomoc rzeczowa, rzadko zdarza się wsparcie finansowe. Paweł Guzik zapytał, jak długo funkcjonuje placówka. Urszula Remisz odpowiedziała, iż łącznie 12 lat, a jej kierownikiem jest od 8 lat.

Henryka Waligóra zapytała, czy Warsztat Terapii Zajęciowej ma potrzeby, na które komisja powinna zwrócić szczególną uwagę.  Kierownik odpowiedziała, iż priorytetowa jest kwestia lokalizacji i konieczność zmiany budynku. Jerzy Nowaczyk stwierdził, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje tylko nowe budynki. Kierownik odpowiedziała, iż warto byłoby stworzyć centrum rehabilitacji,  a w ramach jego działalności prowadzić Warsztaty Terapii Zajęciowej. Uzyskanie funkcjonalnego lokalu pozwoliłoby na taką reorganizację i polepszenie jakości działalności warsztatów.

Ad. 3:

Henryka Waligóra zapytała, czy członkowie komisji mają propozycje do planu pracy komisji na 2016 rok. Zaproponowała, aby w przyszłym roku odwiedzić Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „Arka” we Wrześni, Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach oraz Dom Pomocy Społecznej. Waldemar Grzegorek zgłosił propozycję, aby w planie uwzględnić także wizytację w starej części Szpitala Powiatowego we Wrześni, celem przyjrzenia się planom zagospodarowania budynku. Przewodnicząca komisji poinformowała, iż skonsultuje plan prac także z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  a opracowany – prześle członkom komisji.

Ad. 4:

W punkcie tym nie zabrano głosu.

 

Ad. 5:

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodnicząca Henryka Waligóra zamknęła  posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Przewodnicząca Komisji

Henryka Waligóra

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna

Biuro Rady i Zarządu

Września, dnia 17.12.2015 r.

 

 

 

drukuj (Protokół nr 7/2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryka Waligora
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:14

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.