Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 5 / 2015

PROTOKÓŁ NR 5/2015

Z WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELIŃCU

z dnia 7 września 2015 r.

 

Przewodnicząca komisji, Henryka Waligóra otworzyła posiedzenie, stwierdziła, że w posiedzeniu udział bierze 5 członków komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecny członek komisji – Paweł Guzik.

W posiedzeniu uczestniczył Jerzy Nowaczyk - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Lech Rudny – dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielińcu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Przedstawienie i omówienie planu prac na posiedzeniu.
  3. Wizyta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Zielińcu. Omówienie spraw bieżących, sposobu funkcjonowania ośrodka oraz wizja lokalna.
  4. Zakończenie.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia, w związku z czym przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.

Ad. 3:

Przewodnicząca Komisji oddała głos dyrektorowi Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielińcu - Lechowi Rudnemu, prosząc o przedstawienie informacji o działalności placówki. Swoją wypowiedź rozpoczął od poinformowania członków komisji o konieczności reorganizacji placówki, w związku ze zmianą przepisów. Jako że na mocy nowo obowiązujących przepisów samotne matki z dziećmi nie mogą przebywać w tym samym ośrodku co mężczyźni, zadecydowano o przeniesieniu samotnych matek do innych ośrodków w Polsce. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej do tej pory przebywało 5 kobiet wraz z 12 dzieci. Podopieczne ośrodka wraz z dziećmi głównie trafiają do Domu Samotnej Matki w Poznaniu przy ul. Starołęckiej. Decyzja o likwidacji domu samotnej matki była podyktowana koniecznością utrzymania dużego terenu wokół ośrodka, a także pracami wewnątrz budynku, które  w większości wykonywali mężczyźni. Należy także zwrócić uwagę, iż mimo zmiany przepisów, Ośrodek Interwencji Kryzysowej może przyjmować kobiety z dziećmi w nagłych przypadkach na pobyt tymczasowy. Aktualnie w placówce w związku z działalnością Ośrodka Interwencji Kryzysowej przebywa jedna kobieta z trójką dzieci. Kobiety z Ośrodka Interwencji Kryzysowej przebywają w pomieszczeniach dzierżawionych przez Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie. W miejscu, gdzie do tej pory znajdowały się matki z dziećmi, będą przebywały kobiety samotne w wieku od 30 do 60 lat. Opieką będą objęte kobiety bezdomne, bezrobotne lub ze stanem zdrowia uniemożliwiającym w pełni usamodzielnienie się. Istnieje jednak zastrzeżenie, iż osoby przyjmowane do placówki nie mogą wymagać stałej, specjalistycznej opieki pielęgniarskiej, czy medycznej. Nadmienił, iż koszt pobytu dziennego jednego dorosłego podopiecznego wynosi 23,00 zł, a dziecka 17,00 zł i obejmuje on wyżywienie oraz media. Tak niski koszt utrzymania jest możliwy tylko dzięki pomocy wielu sponsorów. Bogdan Kruk zapytał, czy koszt utrzymania obejmuje także zakup ubioru. Lech Rudny odpowiedział, iż prowadzone są zbiórki ubrań dla podopiecznych. Dodatkowo stały kontakt z duńskim stowarzyszeniem zapewnia dostawy ubrań na bieżąco, a w razie ich nadmiaru, są one rozdawane najbardziej potrzebującym mieszkańcom miejscowości. Ostatnia akcja rozdawania ubrań miała miejsce pod koniec wakacji i skorzystało z niej 45 osób.  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jerzy Nowaczyk zapytał o lokalizację najbliższego ośrodka dla samotnych matek.  Lech Rudny odpowiedział, iż jeden z nich znajduje się w Poznaniu przy ul. Starołęckiej. Podobny ośrodek znajduje się także w Pile oraz Gnieźnie, z czego ostatni prowadzony jest przez „Caritas”. Henryka Waligóra zapytała o sposób zagospodarowania pomieszczeń i wyposażenia w ośrodku po przeniesieniu wszystkich samotnych matek. Lech Rudny odpowiedział, iż zabawki zostaną rozdysponowane na aukcji charytatywnej,  a reszta zostanie przekazana potrzebującym dzieciom.  Kilka zabawek pozostanie dla dzieci znajdujących się  w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Pomieszczenia zostaną zagospodarowane tak, aby do ośrodka można było przyjąć maksymalnie 40 osób. Podkreślił, iż kilka miejsc zarezerwowanych jest na sytuacje awaryjne, np. w razie dostarczenia do ośrodka osoby przez funkcjonariuszy Staży Miejskiej. Henryka Waligóra zapytała o to, co dzieje się z osobami, które trafiły do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Marek Nowaczyk stwierdził, iż każdy przypadek jest inny. Niektóre kobiety wracają do swoich mężów ze względu na współuzależnienie, inne próbują się usamodzielnić. Czesław Borkowski zapytał o to, kto jest właścicielem budynku. Lech Rudny udzielił odpowiedzi, iż prawo własności ma Starostwo Powiatowe we Wrześni po przejęciu go od Skarbu Państwa, a Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na podstawie umowy użyczenia. Bogdan Kruk zapytał, czy obiekt jest objęty opieką konserwatora zabytków. Lech Rudny poinformował, iż konserwator sprawuje pieczę jedynie nad parkiem znajdującym się wokół budynku.

Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby przystąpić do wizji lokalnej budynku,w którym mieści się Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Lech Rudny oprowadził członków Komisji, informując o stanie technicznym poszczególnych pomieszczeń. Komisja dokonała także oględzin elewacji budynku z zewnątrz.

Ad. 4:

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodnicząca Henryka Waligóra zamknęła czwarte posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodnicząca Komisji

Henryka Waligóra

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

 

Września, dnia 7.09.2015 r.

 

 

 

drukuj (Protokół nr 5 / 2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryka Waligóra
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:14

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.