Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 4 / 2015

PROTOKÓŁ NR 4/2015

Z WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIE KOMORSKIEJ

z dnia 18 czerwca 2015 r.

 

Przewodnicząca komisji, Henryka Waligóra otworzyła posiedzenie, stwierdziła, że w posiedzeniu udział bierze 5 członków komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecny członek komisji – Waldemar Grzegorek.

W posiedzeniu uczestniczył Jerzy Nowaczyk - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Elżbieta Janicka – kierownik WTZ w Rudzie Komorskiej oraz Katarzyna Stasiak - księgowa WTZ w Rudzie Komorskiej.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek posiedzenia:

1.Zapoznanie członków komisji z:
1) funkcjonowaniem placówki,
2) założeniami do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2016 – 2020.

2. Sprawy bieżące.

3. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia, w związku z czym przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.

Ad. 1

1) Przewodnicząca komisji – Henryka Waligóra poprosiła o zapoznanie z sytuacją placówki oraz organizacją pracy kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej – Elżbietę Janicką. Kierownik zapoznała członków Komisji z sytuacją kadrową, stanem technicznym budynku oraz ogólną organizacją warsztatów, dodając, iż aktualnie bierze w nich udział 30 osób. Przewodnicząca komisji zapytała o osobę odpowiedzialną za udzielanie pierwszej pomocy podopiecznym. Kierownik WTZ odpowiedziała, iż w razie nagłych wypadków dysponują fizjoterapeutką, która korzysta z zasobów miejscowej apteczki.  W kwestii sprawowania opieki nad przewlekle chorymi, min. cukrzykami, pomocy udzielają przeszkoleni w tym celu pracownicy. Henryka Waligóra zwróciła się z pytaniem do księgowej o koszt dowozu uczestników na warsztaty. Katarzyna Stasiak odpowiedziała, iż aktualnie jest to koszt rzędu 1,10 zł brutto za kilometr. Kierownik WTZ wspomniała o trudnej sytuacji finansowej, szczególnie o braku możliwości zatrudnienia potrzebnych wykwalifikowanych pracowników ze względu na zbyt niskie wynagrodzenia. Dyrektor PCPR poinformował, iż w Rudzie Komorskiej istnieje specyficzna organizacja placówki ze względu na fakt, iż prowadzona jest ona przez stowarzyszenie, a nie jak w przypadku WTZ we Wrześni – gminę. Dodał także, iż 90% finansowane jest z PFRONu, a 10% z powiatu. Daje to mniejsze możliwości, jeśli chodzi o elastyczność finansowania, niż prowadzenie placówek przez gminę. Elżbieta Janicka wspomniała o treningu ekonomicznym podopiecznych, którzy otrzymują tzw. „drobne kieszonkowe”, aby móc uczyć się prawidłowego dysponowania środkami. Radny Czesław Borkowski zapytał o możliwość pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej. Kierownik WTZ wyjaśniła, iż tak małe stowarzyszenie może startować w konkursach tylko w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego lub większymi jednostkami podległymi, jaką jest np. PCPR.

W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodnicząca komisji przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad.

2) Dyrektor PCPR – Jerzy Nowaczyk wyjaśnił, iż uchwałą nr 118/2015  Zarządu Powiatu we Wrześni 2 czerwca 2015 r. został powołany zespół, który będzie pracował nad stworzeniem nowego dokumentu, gdyż poprzedni stracił swoją moc obowiązującą. W nowym dokumencie wyodrębnionych zostanie pięć kierunków: niepełnosprawność, piecza zastępcza, przemoc w rodzinie, zdrowie oraz szeroko rozumiana oświata. Praca została podzielona na zespoły, które do końca września wypracują diagnozę, stanowiącą materiał do konsultacji społecznych. Planuje się, by w tym roku przyjąć dokument uchwałą Rady Powiatu.

W związku z brakiem pytań, członkowie komisji przystąpili do wizji lokalnej budynku WTZ, wizytując w pracowniach znajdujących się w budynku oraz dokonując oględzin elewacji z zewnątrz.

Ad. 2. Ad. 3.

W punkcie „Sprawy bieżące” oraz punkcie „Wolne głosy i wnioski” radni nie zabrali głosu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodnicząca Henryka Waligóra zamknęła  czwarte posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodnicząca Komisji

Henryka Waligóra

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

 

Września, dnia 18.06.2015 r.

drukuj (Protokół nr 4 / 2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryka Waligóra
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:14

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.