Szybkie linki

Treść strony

Zapytanie ofertowe

w sprawie wykonania:
dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla, Kołaczkowo na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Wrzesiński – Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie,
Gozdowo 59, 62-300 Września.
Tel. 61 436 11 38
NIP 789 17 89 919, REGON 385242489

II. Nazwa i przedmiot zamówienia: 
dowóz  osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla, Kołaczkowo na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie.

III. Termin realizacji zamówienia: od 03.01.2022 r. do 31.06.2022 r. 

IV. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia:

1. Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla, Kołaczkowo na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie, zwanych dalej Uczestnikami, pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (winda lub podjazd) z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, o łącznej ilości 8 miejsc + kierowca (w tym miejsca dla opiekuna) w wymiarze średnio dziennej długości trasy 180km. 
2. Przewóz odbywać się będzie w godzinach od 6:30 do 9:30, odwozy w godzinach od 13:00 do 16:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia  wymiaru przejeżdżanych kilometrów w wymiarze do (+/-) 5% w ciągu miesiąca.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin przewozu Uczestników po wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą oraz do zmiany długości trasy, wynikającej z rotacji Uczestników.
4. Dowozy Uczestników odbywać się będą  wg rozkładu jazdy opracowanego każdorazowo przez pracownika Domu w dzień przed rozpoczęciem trasy (z uwagi na konieczność uwzględnienia nieobecności uczestników). Rozkład jazdy kierowca otrzyma dzień przed rozpoczęciem trasy.
5. Wymaga się od Wykonawcy posiadania ubezpieczenia  od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej - dostarczenia  w terminie 7 dni od podpisania umowy kserokopię polisy (zawodowej) przewoźnika drogowego w zakresie prowadzonej działalności, w tym zgodnie z przedmiotem zamówienia – przewóz osób tzw. Ubezpieczenie transportowe na cały okres obowiązywania umowy.

V. W ramach umowy:

1. Wykonawca będzie dysponował personelem wymienionym w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub innym personelem jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie.
2. Wykonawca jest zobowiązany dysponować odpowiednim do realizacji umowy (sprawnym) pojazdem.
3. W  razie awarii pojazdu wykonującego przewóz Wykonawca zobowiązuje się do podstawiania pojazdu  zastępczego.
4. Wykonawca oznakowuje pojazd zgodnie z Prawem o ruchu drogowym i Kodeksem drogowym.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nr telefonów do kierowców realizujących usługę na danej trasie.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy Wykonawcy świadczący usługi (kierowcy) będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć terapeutycznych w placówce w danym dniu z powodu sytuacji okolicznościowych  wynikających z organizacji i funkcjonowania placówki, o czym bezzwłocznie informować będzie Wykonawcę.

VII. Składanie oferty:

Ofertę w wersji papierowej należy złożyć do dnia 07.12.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie ŚDS „Na Skarpie”, Gozdowo 59, 62-300 Września w zaklejonej kopercie zatytułowanej: dowóz  osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla, Kołaczkowo na zajęcia  w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie” lub przesłać drogą mailową na adres: dom@sdsnaskarpie.pl

VIII. Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem. Z dniem 03.01.2022 r. zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą.

IX. W przypadku zainteresowania prosimy podać cenę za kilometr netto i brutto. Kryterium wyboru będzie cena. W załączniku przesyłamy formularz oferty.

                                                                                          Dorota Szykowna
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie”
w Gozdowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szykowna
  data wytworzenia: 2021-12-02
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2021-12-02 13:46
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-02 13:47
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szykowna
  data wytworzenia: 2021-12-02
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2021-12-02 13:48

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.