Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wcześniejsze nabory:

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2022 r.


 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2022 roku 

Środki na realizację zadania publicznego w wysokości 126.060,00 zł stanowić będzie dotacja celowa znajdująca pokrycie w budżecie państwa.  

Termin składania wniosków upływa 10.11.2021 roku

Realizacja zadania od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków https://powiatwrzesinski.engo.org.pl

Informacje: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu w zakresie prodecury konkursowej, tel.: 61 640 44 93, 61 640 45 34, pracownicy Wydziału Organizacyjnego w zakresie merytorycznym, tel.: 61 640 44 23.


 

Otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 r.

Pula środków: 3.460,00 zł

Termin składania wniosków upływa 14.07.2021 roku

Realizacja zadań nie wcześniej niż od 09.08.2021 roku i nie później niż do 15.12.2021 roku

Maksymalny udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego: 90%

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków https://powiatwrzesinski.engo.org.pl

Informacje: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, tel. 61 640 44 93, 61 640 45 34, 61 640 45 07


 

Otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

Pula środków: 30.000,00 zł

Termin składania wniosków upływa 14.07.2021 roku

Realizacja zadań nie wcześniej niż od 09.08.2021 roku i nie później niż do 15.12.2021 roku

Maksymalny udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego: 90%

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków https://powiatwrzesinski.engo.org.pl

Informacje: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, tel. 61 640 44 93, 61 640 45 34, 61 640 45 07


 

Otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2021 r.

Pula środków: 7.080,00 zł

Termin składania wniosków upływa 14.07.2021 roku

Realizacja zadań nie wcześniej niż od 09.08.2021 roku i nie później niż do 15.12.2021 roku

Maksymalny udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego: 90%

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków https://powiatwrzesinski.engo.org.pl

Informacje: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, tel. 61 640 44 93, 61 640 45 34, 61 640 45 07


 

Otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

Pula środków: 20.000,00 zł

Termin składania wniosków upływa 14.07.2021 roku

Realizacja zadań nie wcześniej niż od 02.08.2021 roku i nie później niż do 15.12.2021 roku

Maksymalny udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego: 90%

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków https://powiatwrzesinski.engo.org.pl

Informacje: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, tel. 61 640 44 93, 61 640 45 34, 61 640 45 07


 

Otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych w 2021 roku

Pula środków: 10.000,00 zł

Termin składania wniosków upływa 24.03.2021 roku

Realizacja zadań nie wcześniej niż od 20.04.2021 roku i nie później niż do 15.12.2021 roku

Maksymalny udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego: 90%

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków https://powiatwrzesinski.engo.org.pl

Informacje: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, tel. 61 640 44 93, 61 640 45 34


 

Otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku

Pula środków: 20.000,00 zł

Termin składania wniosków upływa 24.03.2021 roku

Realizacja zadań nie wcześniej niż od 20.04.2021 roku i nie później niż do 15.12.2021 roku

Maksymalny udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego: 90%

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków https://powiatwrzesinski.engo.org.pl

Informacje: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, tel. 61 640 44 93, 61 640 45 34


 

Otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Pula środków: 17.500,00 zł

Termin składania wniosków upływa 24.03.2021 roku

Realizacja zadań nie wcześniej niż od 20.04.2021 roku i nie później niż do 15.12.2021 roku

Maksymalny udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego: 90%

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków https://powiatwrzesinski.engo.org.pl

Informacje: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, tel. 61 640 44 93, 61 640 45 34


 

Otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Pula środków: 35.000,00 zł

Termin składania wniosków upływa 24.03.2021 roku

Realizacja zadań nie wcześniej niż od 20.04.2021 roku i nie później niż do 15.12.2021 roku

Maksymalny udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego: 90%

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków https://powiatwrzesinski.engo.org.pl

Informacje: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, tel. 61 640 44 93, 61 640 45 34


 

Otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku

Pula środków: 10.000,00 zł

Termin składania wniosków upływa 24.03.2021 roku

Realizacja zadań nie wcześniej niż od 20.04.2021 roku i nie później niż do 15.12.2021 roku

Maksymalny udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego: 90%

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków https://powiatwrzesinski.engo.org.pl

Informacje: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, tel. 61 640 44 93, 61 640 45 34


 

Otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2021 roku

Pula środków: 15.000,00 zł

Termin składania wniosków upływa 24.03.2021 roku

Realizacja zadań nie wcześniej niż od 20.04.2021 roku i nie później niż do 15.12.2021 roku

Maksymalny udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego: 90%

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków https://powiatwrzesinski.engo.org.pl

Informacje: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, tel. 61 640 44 93, 61 640 45 34


 

Otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku

Pula środków: 10.000,00 zł

Termin składania wniosków upływa 24.03.2021 roku

Realizacja zadań nie wcześniej niż od 20.04.2021 roku i nie później niż do 15.12.2021 roku

Maksymalny udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego: 90%

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków https://powiatwrzesinski.engo.org.pl

Informacje: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, tel. 61 640 44 93, 61 640 45 34


 

Otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 roku

Pula środków: 15.000,00 zł

Termin składania wniosków upływa 24.03.2021 roku

Realizacja zadań nie wcześniej niż od 20.04.2021 roku i nie później niż do 15.12.2021 roku

Maksymalny udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego: 90%

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków https://powiatwrzesinski.engo.org.pl

Informacje: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, tel. 61 640 44 93, 61 640 45 34


 

Otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego w 2021 roku

Pula środków: 5.000,00 zł

Termin składania wniosków upływa 24.03.2021 roku

Realizacja zadań nie wcześniej niż od 20.04.2021 roku i nie później niż do 15.12.2021 roku

Maksymalny udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego: 90%

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków https://powiatwrzesinski.engo.org.pl

Informacje: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, tel. 61 640 44 93, 61 640 45 34


 

Otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku

Pula środków: 15.000,00 zł

Termin składania wniosków upływa 24.03.2021 roku

Realizacja zadań nie wcześniej niż od 20.04.2021 roku i nie później niż do 15.12.2021 roku

Maksymalny udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego: 90%

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków https://powiatwrzesinski.engo.org.pl

Informacje: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, tel. 61 640 44 93, 61 640 45 34

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego w roku 2021

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.