Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 161 / 2021

PROTOKÓŁ NR 161/2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 5 stycznia 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1 Wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji umowy na dostawę wyposażenia warsztatowego do pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że dostawca wyposażenia warsztatowego wystąpił o wydłużenie terminu realizacji umowy z 7 na 25 stycznia z uwagi na sytuację epidemiczną i trudności z dostawami.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.52.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy na dostawę wyposażenia warsztatowego do pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

 

Pkt 2 Zaopiniowanie wniosku o wydanie opinii o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu Tulce-Nekla wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego”

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że projektant budowy gazociągu Tulce – Nekla wystąpił o opinię Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Zaznaczyła, że projektowana trasa przebiegu gazociągu wynosi około 28 km, z czego 3,5 km znajduje się na terenie powiatu wrzesińskiego, w gminie Nekla. Podkreśliła, że inwestycja będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 926/2021 w sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu pt. „Budowa gazociągu Tulce - Nekla wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego”.

 

Pkt 3 Przedstawienie sprawozdania z kontroli warsztatów terapii zajęciowej w Czeszewie, w Rudzie Komorskiej i we Wrześni w 2020 r.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że kontrola w jednostkach pomocy społecznej została przeprowadzona na podstawie dokumentów udostępnionych przez kierowników i sprawozdawczości dotyczącej bieżącej działalności placówek. Zaznaczyła, że zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji oraz organizacji pracy i zajęć w warsztatach terapii zajęciowej. Nadmieniła, że odnotowano uchybienie merytoryczno-formalne dotyczące braku poinformowania Centrum o zatrudnieniu nowego pracownika w jednej z placówek.

Sprawa jest prowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Zarząd Powiatu przyjął informacje pokontrolne do wiadomości.

 

Pkt 4.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat wrzesiński umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu poinformowała, że wniosek powiatu wrzesińskiego o dofinansowanie transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: nr 8 Września – Biechowo – Miłosław, nr 5 Pyzdry – Kaczanowo – Września i nr 4 Pyzdry – Gorazdowo – Bieganowo – Września został pozytywnie rozpatrzony. Zaznaczyła, że dofinansowanie wynosi 271.824,00 zł. Dodała, że stosownie do ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej powiat zobowiązany jest zawrzeć umowę z przewoźnikiem po podpisaniu umowy o dopłatę z wojewodą wielkopolskim.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat wrzesiński umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Pkt 4.2 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029,
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zwiększą się o środki pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 271.824,00 zł. Dodała, że ww. przedsięwzięcie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029,
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 161 / 2021)

 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-02-08 08:05
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 08:05

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.