Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 163 / 2021

PROTOKÓŁ NR 163/2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1 Wydanie opinii o ustaleniu lokalizacji inwestycji pt. „Budowa gazociągu Witkowo – Września wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego – odcinek Witkowo – KZZU Opatówko.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa i Środowiska przedstawił wniosek dotyczący wydania opinii o ustaleniu lokalizacji inwestycji pt. „Budowa gazociągu Witkowo - Września wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego - odcinek Witkowo - KZZU Opatówko”. Poinformował, że aby przystąpić do konstruowania decyzji lokalizacyjnej niezbędne jest wydanie opinii przez Zarząd Powiatu. Dodał, że ten gazociąg przebiega w powiecie wrzesińskim przez miejscowości: Wódki – Stanisławowo – Grzybowo – Ostrowo Szlacheckie – Sokołowo – Gulczewko – Nowy Folwark – Słomowo – Psary Wielkie – Psary Małe – Opatówko.

Zarząd Powiatu wydał opinię pozytywną w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji pt. „Budowa gazociągu Witkowo – Września wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego – odcinek Witkowo – KZZU Opatówko.

 

Pkt 2 Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego poniesionych w 2020 r.

Katarzyna Starzyńska, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji poinformowała, że na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela, co roku, przeprowadzana jest analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń i średniej struktury zatrudnienia. Dodała, że z przeprowadzonej analizy wynika, iż wydatki przekroczyły kwoty minimalne określone przepisami prawa. Dopowiedziała, że w związku z powyższym nie zachodzi konieczność wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.2.2021 w Wydziale Edukacji.

Stefan Tomczak poinformował, że w tabeli pn.: „analiza struktury zatrudnienia i wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2020” znajdują się: „wymagane wynagrodzenia w 2020 r.”. Zapytał, na jakiej podstawie określa się wymagane wynagrodzenia.

Katarzyna Starzyńska odpowiedziała, że „wymagane wynagrodzenia” są wyliczane przez program, na podstawie algorytmu ustalonego przez ministerstwo.

 

Pkt 3 Podjęcie uchwał w sprawach:

 • planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
 • planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu przedstawiła plan finansowy dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

 

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 928/2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 • nr 929/2021 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0025.2021.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

W tym punkcie członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 5 Wolne głosy i wnioski.

Stefan Tomczak zawnioskował z prośbą o przedstawienie informacji na temat wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodał, że dochodzą go niepokojące informacje od mieszkańców. Dopowiedział, że we Wrześni znajdują się tylko 2 punkty, w których wykonywane są szczepienia. Zawnioskował o zainteresowanie się sprawą realizacji szczepień na terenie powiatu wrzesińskiego. 

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że na ten moment w powiecie wrzesińskim  jest 7 punktów, w których mają być wykonywane szczepienia przeciwko COVID-19 dla mieszkańców. Dodała, że przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które były zainteresowane realizacją szczepień, mogły zgłosić się do ich wykonywania, przy czym jednym z wymogów było zapewnienie odpowiedniej liczby personelu w placówce.  Dopowiedziała, że większość podmiotów nie jest zainteresowana realizacją szczepień, ze względu na braki kadrowe i niskie wynagrodzenia. Poinformowała, że informacja odnośnie wykonywania szczepień została przekazana wszystkim radnym oraz opublikowana na stronie internetowej i facebooku Powiatu Wrzesińskiego.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Robert Balicki 
 3. Stefan Tomczak 
 4. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

drukuj (Protokół nr 163 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-03-09 12:37
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-09 12:45

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.