Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 172 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 23 lutego 2021 r.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Część III – Wyposażenie specjalistyczne pracowni mechatronicznej.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że unieważnienie postępowania przetargowego jest spowodowane brakiem wpływu oferty w terminie wyznaczonym do składania ofert.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 962/2021 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Część III – Wyposażenie specjalistyczne pracowni mechatronicznej.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Września.

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie gminy Września.

Izabela Karpińska, zastępca naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych poinformowała, że burmistrz Wrześni wystąpił o zaopiniowanie propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi krajowej nr 15 od skrzyżowania z ulicą Niepodległości w Sokołowie do skrzyżowania z ulicą Objazdową we Wrześni. Dodała, że ww. odcinek będzie stanowić uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. Podkreśliła, że burmistrz wystąpił jednocześnie o wydanie opinii w sprawie propozycji pozbawienia kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na działkach położonych w obrębach: Gutowo Małe, Gutowo Wielkie i Września, które stanowią obwodnicę miasta Września jako uzupełnienie sieci dróg krajowych.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął jednomyślnie uchwały:

 1. nr 963/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Września,
 2. nr 964/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie gminy Września.

 

Pkt 2.1 Przedstawienie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nekli, rejon ulic: Malwowej i Starczanowskiej.

Pkt 2.2 Przedstawienie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformował, że Rada Miejska Gminy Nekla przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Malwowej i Starczanowskiej w Nekli i w Starczanowie. Zaznaczył, że tereny objęte planami są  przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i zagrodowe.

Sprawy są prowadzone pod nr. WB.6740.51.4.2021 i WB.6740.51.5.2021 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie zgłosił uwag.

 

Pkt 2.3 Przedstawienie sprawy realizacji zadania pn. „Działania energooszczędne w budynku przychodni w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o.”.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że wykonawca New Medica Sp. z o.o. zrezygnował z podpisania umowy na realizację ww. przedsięwzięcia. Zaznaczyła, że Zarząd Spółki poinformował o możliwości wyboru kolejnej oferty z najniższą ceną tj. oferty wykonawcy Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą w Starym Mieście i zabezpieczeniu kwoty brakującej do wyłonienia usługodawcy.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 3 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Anna Trubacz, główna księgowa przedstawiła informację dotyczącą wykonania budżetu za IV kwartał 2020 r:

 1. plan dochodów wynosił 107.420.445,96 zł i został zrealizowany w kwocie 103.729.935,80 zł, co stanowi 96,56 % wykonania planu,
 2. plan wydatków wynosił 115.264.690,75 zł i został zrealizowany w kwocie 106.028.816,59 zł, co stanowi 91,99 % wykonania planu,
 3. powstał deficyt na kwotę 2.298.880,79 zł.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 965/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Paweł Puzdrakiewicz, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych przedstawił obecną sytuację na rzekach powiatu wrzesińskiego i zabezpieczone środki przeciwpowodziowe.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Stefan Tomczak 
 4. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

 

 

drukuj (Protokół nr 172 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-04-13 08:04
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 08:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.