Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 190 / 2021

PROTOKÓŁ NR 190/2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.  

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że wpłynęło pismo informujące o zwiększeniu planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu trzech kompletów ubrań służbowych i pięć par obuwia służbowego. Dodała, że ww. zmiana skutkuje koniecznością wprowadzenia jej do uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029,

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

 

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu obrad XXXI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że wykonawca wyłoniony do realizacji przedmiotowej inwestycji uchylił się od zawarcia umowy. Zaznaczył, że zgodę na podpisanie umowy, realizację zadania na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia i za cenę zaoferowaną w złożonej ofercie wyraził wykonawca GRIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Podkreślił, że w związku ze zwiększeniem środków na realizację przedmiotowego zadania wyłonienie wykonawcy z ofertą w wysokości 2.581.770,00 zł brutto jest możliwe.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1121/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

 

Pkt 2.2 i pkt 2.3 Podjęcie uchwał w sprawach planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte w uchwałach budżetowych na sesji Rady zostaną wprowadzone w planie finansowym dochodów i wydatków oraz w planie zadań z zakresu administracji rządowej w celu dostosowania dokumentów do zgodności.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 1122/2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok,

2) nr 1123/2021 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz
  2. Waldemar Grzegorek
  3. Robert Balicki
  4. Stefan Tomczak
  5. Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 190 / 2021)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2021-07-14 12:29

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.