Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 200 / 2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym, po zakończeniu obrad XXXII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Zatwierdzenie modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia i wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w związku z pytaniami wykonawców modyfikuje się opis przedmiotu zamówienia i przedłuża termin składania ofert z 31 sierpnia na 6 września 2021 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.23.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację opisu przedmiotu zamówienia i wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup, dostawa wyposażenia kuchennego i wyposażenia agd dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że ofertę spełniającą warunki udziału w postępowaniu złożył wykonawca Kal-Sport z siedzibą w Rzeszowie. Dodała, że cena oferty w wysokości 9.620,00 zł przewyższa kwotę, jaką zamierzano przeznaczyć na realizację zadania. Podkreśliła, że oszczędności powstałe w ramach realizacji projektu modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego umożliwiają dokonanie wyboru tej oferty.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1163/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup, dostawa wyposażenia kuchennego i wyposażenia agd dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1.

 

Pkt 2.2 i pkt 2.3 Podjęcie uchwał w sprawach przekazania upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni oraz dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że upoważnienie do zaciągania zobowiązań finansowych umożliwi dyrektorom realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1) świadczenia usług telekomunikacyjnych i realizację projektu pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni,

2) realizację usługi internetu światłowodowego w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 1164/2021 w sprawie przekazania upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni,

2) nr 1165/2021 w sprawie przekazania upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 2.4 i pkt 2.5 Podjęcie uchwał w sprawach planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę w uchwale budżetowej i w uchwale uchwalającej Wieloletnią Prognozę Finansową zostały ujęte również w planie finansowym dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej. Zaznaczył, że ma to na celu dostosowanie dokumentów do zgodności.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 1166/2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2) nr 1167/2021 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innym zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz 
  2. Robert Balicki 
  3. Stefan Tomczak 
  4. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 200 / 2021)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2021-09-08 08:34

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.