Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 203 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 14 września 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawców w postępowaniach w trybie podstawowym bez negocjacji na przebudowy dróg powiatowych.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Funduszy Europejskich
poinformowała, że na:

1) przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka – Targowa Górka wpłynęła oferta Zakładu Wielobranżowego TRANS-BRUK z siedzibą w Nekli w wysokości 321.900,11 zł brutto,

2) przebudowę chodnika przy ulicy Szybskiej w ciągu drogi powiatowej nr 301P w Pyzdrach wpłynęła oferta Zakładu Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Psarach Małych w wysokości 302.898,47 zł brutto,

3) przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września tj. odcinka ulicy Szosa Witkowska we Wrześni wpłynęła oferta Zakładu Wielobranżowego TRANS-BRUK w wysokości 211,11 zł brutto.

Zaznaczyła, że oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu, jednak ich ceny przewyższają kwoty zabezpieczone na realizację tych zadań. Podkreśliła, że z uwagi na zwiększenie środków do wysokości cen ofert możliwe jest wyłonienie wykonawców.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 1184/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka – Targowa Górka”,

2) nr 1185/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P”,

3) nr 1186/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu– Września w m. Września”.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na rok 2022.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przeprowadzenie wspólnego postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla wielu jednostek samorządów terytorialnych ma na celu uzyskanie korzystniejszych warunków umowy. Zaznaczyła, że wspólny zakup energii elektrycznej nastąpi na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1187/2021 w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na rok 2022.

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydatów do Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o.o. w restrukturyzacji.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że w związku z upływem 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej i ogłoszonym naborem kandydatów wpłynęły zgłoszenia od dotychczasowych jej członków. Zaznaczyła, że osoby te spełniają warunki naboru.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

Zarząd Powiatu wskazał pana Dariusza Jurewicza na przewodniczącego, panią Ewę Bładą-Kosmalewicz na wiceprzewodniczącą i panią Kamillę Chmielarz-Suszkę na sekretarza.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1188/2021 w sprawie wskazania kandydatów do Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o.o. w restrukturyzacji.

 

Pkt 1.4 – pkt 1.6 Podjęcie uchwał w sprawach zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok, planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że został zwiększony plan dotacji celowych o kwoty:

1) 9.041,00 zł na remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie,

2) 93.343,00 zł na sfinansowanie niedoboru środków finansowych na składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z czego 91.911,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni i 1.432,00 zł dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 1189/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok,

2) nr 1190/2021 w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

3) nr 1191/2021 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

 

Pkt 2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie realizacji zajęć indywidualnie z uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni wystąpił o realizację indywidualnie z uczennicą klasy trzeciej II Liceum Ogólnokształcącego zajęć z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, historii i języka niemieckiego w łącznym wymiarze 9 godzin lekcyjnych tygodniowo.

Sprawa prowadzona pod nr. NE.4352.7.2021 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na realizację zajęć indywidualnie z uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz 
  2. Waldemar Grzegorek 
  3. Robert Balicki 
  4. Stefan Tomczak 
  5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2021-10-07 07:40

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.