Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 213 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 13 października 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 – 1.3 Podjęcie uchwał w sprawach:

 1.  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok,
 2.  planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok,
 3.  planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 454.036,12 z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych o kwoty:

 • 9.360,00 na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
 • 7.000,00 zł na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • 70.000,00 zł na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • 16.821,12 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,
 • 350.855,00 zł na sfinansowanie niedoboru środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Anna Trubacz zaznaczyła, że ww. dochody zostaną przeznaczone na wydatki zgodnie z pismami wojewody wielkopolskiego. Dodała, że wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej skutkuje koniecznością ich ujęcia w planie finansowym dochodów i wydatków oraz w planie finansowych zadań z zakresu administracji rządowej. Nadmieniła, że takie działanie ma na celu doprowadzenie obowiązujących dokumentów do zgodności.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 1217/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok,
 • nr 1218/2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok,
 • nr 1219/2021 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych  Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz ………………..
 2. Waldemar Grzegorek ………………..
 3. Robert Balicki ………………..
 4. Stefan Tomczak ………………..
 5. Rafał Zięty ………………..

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 213 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2021-11-03 09:39
 • zmodyfikował: Marta Mittmann
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-03 09:21

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.